MIRA - Milieurapport Vlaanderen

Sinds begin 2021 wordt de milieurapportage omgevormd naar een rapportage waarin minstens ruimtelijke ordening wordt meegenomen, en is deze decretale taak toegewezen aan de afdeling Vlaams Planbureau (VPO) van het Departement Omgeving. Het is de beleidsambitie om de rapportage te laten uitgroeien tot een omgevingsrapportage.

Hieronder kan u de verschillende digitale MIRA-rapporten van voor 2021 raadplegen. 

Wat is MIRA?

MIRA, het Milieurapport Vlaanderen, zorgde voor de wetenschappelijke onderbouwing van het milieubeleid.

De drieledige opdracht van MIRA 

De opdracht van MIRA was vastgelegd in het Decreet houdende Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid van 5 april 1995 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 3 juni 1995) en was drieledig: 

  • een beschrijving, analyse en evaluatie van de bestaande toestand van het milieu
  • een evaluatie van het tot dan toe gevoerde milieubeleid
  • een beschrijving van de verwachte ontwikkelingen van het milieu bij ongewijzigd beleid en bij gewijzigd beleid volgens een aantal relevant geachte scenario's.

Bovendien moet aan de MIRA-rapporten een ruime bekendheid worden gegeven.

MIRA als overheidsproduct

Tot eind 2020 behoorde de coördinatie van MIRA tot de opdrachten van de Vlaamse Milieumaatschappij. De bevindingen van MIRA dienen als basis voor de milieubeleidsplanning (MINA-plannen) van de Vlaamse Regering.  

Hoe kwam het milieurapport tot stand? 

De MIRA-rapporten kwamen tot stand door een intense samenwerking tussen auteurs, lectoren, de dienst MIRA van de Vlaamse Milieumaatschappij en de decretaal vastgelegde stuurgroep.

Op deze pagina geven we een overzicht van de belangrijkste MIRA-rapporten van voor 2021. Alle rapporten (inclusief onderzoeksrapporten) zijn beschikbaar op het FRIS researchportaal.

Titel Onderzoekers Verschenen op
Milieuverkenning 2018: Oplossingen voor een duurzame toekomst MIRA, Milieurapport Vlaanderen 30-11-2018
Systeembalans 2017: Milieu-uitdagingen voor energie-, mobiliteits- en voedingssysteem MIRA, Milieurapport Vlaanderen 27-04-2017
Megatrends: Hoe gaan we er samen mee aan de slag voor een duurzaam en veerkrachtig Vlaanderen? MIRA, Milieurapport Vlaanderen, ARGUS en The Shift 12-02-2016
Klimaatrapport 2015: over waargenomen en toekomstige klimaatveranderingen MIRA, Milieurapport Vlaanderen i.s.m. experten van de KU Leuven, de VITO, het KMI en de VMM 17-09-2015
Megatrends: ingrijpend, maar ook ongrijpbaar? Hoe beïnvloeden ze het milieu in Vlaanderen? MIRA, Milieurapport Vlaanderen 11-12-2014
Indicatorrapport 2012 - MIRA maakt opnieuw de milieubalans op voor Vlaanderen MIRA, Milieurapport Vlaanderen 07-03-2013
Transitie naar een duurzaam landbouw- en voedingssysteem in Vlaanderen: een systeemanalyse Erik Mathijs, KU Leuven, Frank Nevens, VITO en Philippe Vandenbroeck, shiftN, in samenwerking met MIRA, Milieurapport Vlaanderen en AMS, Departement Landbouw & Visserij 05-11-2012
Nieuwe editie Indicatorrapport 2011 MIRA, Milieurapport Vlaanderen 22-03-2012
Indicatorrapport 2010 - Crisis versterkt trend van dalende druk op milieu MIRA, Milieurapport Vlaanderen 01-12-2010
Flanders Environment Outlook 2030 op vernieuwde Engelstalige MIRA-website MIRA, Milieurapport Vlaanderen 22-09-2010
Milieuverkenning 2030 - We beslissen NU over de TOEKOMST MIRA, Milieurapport Vlaanderen 11-12-2009

 

Bekijk de Milieuverkenning 2018

Over Milieuverkenning 2018 maakte Milieurapport Vlaanderen ook filmpjes over mobiliteit, ruimte, voeding en energie.

Contacteer ons

Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)
02 553 83 50 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)