Milieueffectenrapport

In haar beslissing van 23 april 2004 over de nadere uitwerking van het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) heeft de Vlaamse Regering beslist om een plan-MER op te maken voor de 32 bedrijventerreinen die onderdeel uitmaken van het volledig Economisch Netwerk Albertkanaal.

De provinciale ontwikkelingsmaatschappijen (POM’s) van Antwerpen en Limburg coördineren de opmaak van het plan-MER voor het Economisch Netwerk Albertkanaal.

De Vlaamse Regering nam op 20 juli 2006 de beslissing tot opmaak van een milieu effectenrapport voor het volledige Economische Netwerk Albertkanaal. Dit werd goedgekeurd in de beslissing van de MER-cel (ref. PLMER-060-GK) van 20 juni 2014: goedkeuringsbeslissing

Deze planMER procedure bestond uit twee sporen:

Spoor 1 – globaal spoor voor geheel ENA, cumulatieve effecten, mobiliteit en plan-MER voor de te onderzoeken gebieden (zoekzones) Genk Zuid-Oost, Zolder Lummen Zuid en Zwaaikom Ranst. De gevolgde stappen voor spoor 1:

  • Gunningsprocedure – 2007
  • Infovergaderingen 26.02.2008 (Geel) en 28.02.2008 (Hasselt)
  • Kennisgevingsnota – 20.02.2008 – 16.03.2008
  • Richtlijnenvergaderingen: 

a.          24.04.2008 (algemeen en provincie Antwerpen) 
b.          25.04.2008 (provincie Limburg).

•          Richtlijnen dienst MER – 28.05.2008 (PL0060)
•          Eerste ontwerp eindnota in kernteam 2010
•          Vraag ANB naar bijkomend detailonderzoek / passende beoordeling voor twee zoekzones (Ranst Zwaaikom en Zolder Lummen Zuid):

a.         Fase 1: Ecohydrologisch onderzoek, onderzoek rond vleermuizen (fauna) en onderzoek rond de discipline geluid
b.         Fase 2: mogelijke inrichtingsscenario’s

•          Bijkomend onderzoek zomer 2012-februari 2013 (Agentschap Ondernemen). 
•          Afronden van de plan-MER bij de dienst MER - 2013 
•          Goedkeuring / advies ANB passende beoordeling

a.         Zwaaikom/Ranst: 27.03.2014
b.         Genk Zuid Oost:18.12.2013
c.         Zolder Lummen Zuid: 18.12.2013

•          Goedkeuring van de planMER door de dienst MER – 20.06.2014 - goedkeuringsbeslissing

Momenteel loopt er een haalbaarheidsstudie voor de verschillende zoekzones. Besluitvorming door de Vlaamse Regering wordt verwacht in 2015.

Spoor 2 – gebiedsgericht spoor – screening en/of planMER voor die gebieden waar het nog nodig was een RUP op te maken. De betreffende documenten kunnen bij het vermelde project worden teruggevonden.

•          Screening en/of planMER voor die gebieden waar het nog nodig was een RUP op te maken (nieuwe en te herstructureren, 
•          Volgende planMER’s werden alle afgerond/goedgekeurd:

a.         Antwerpen:  Liessel (Geel), Heirenbroek (Herentals)
b.         Limburg: Insteekhaven Lummen, Ham/zwartenhoek, Genk ZW (Diepenbeek), Termien (Diepenbeek) en Tervant (Beringen)

•          Voor verschillende herstructureringsprojecten bevat de globale planMER voldoende info voor een evt planmerscreening: Hoogbuul, Kapelleveld II, Kaatsbeek N702 en EBEMA

Volgende documenten maken deel uit van de planMER: 

1. MER

Hoofdrapport
Deel 1
Deel 2
Deel 3_1
Deel 3_2
Deel 3_3
Deel 3_4

2. Bijlagen

Bijlage 1, 3, 4, 7, 8
Bijlage 5
Bijlage 6
Bijlage 9

3. Kaarten

algemeen 
geluid
lucht
landschap
ecologie
onbeslist
beslist

4. NTS

Niet-technische samenvatting

 
Wat is een planMER?