Milieucoördinator in het bedrijf

Wanneer een beroep doen op een milieucoördinator?

Elk bedrijf dat volgens de indelingslijst van bijlage 1 van VLAREM II is ingedeeld in de eerste klasse, is verplicht een milieucoördinator aan te stellen. In de vijfde kolom wordt aangegeven of  een milieucoördinator van niveau A of niveau B moet aangesteld worden. Waar de letter 'N' vermeld staat, moet geen milieucoördinator worden aangesteld.

Het is  mogelijk dat de overheid een klasse 2-bedrijf verplicht om een milieucoördinator aan te stellen omwille van de activiteiten die het bedrijf uitvoert, de ligging of de mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu.

Naar boven

Aanstelling, instemming, erkenning milieucoördinator

De milieucoördinator kan een werknemer van het bedrijf zijn of een externe persoon.

Aanstelling

Er moet voldaan worden aan de voorwaarden van artikel 4.1.9.1.2 van VLAREM II om als milieucoördinator te kunnen worden aangesteld.

Op de exploitatiezetel wordt een aanstellingsdossier ter beschikking gehouden van de overheid. Het aanstellingsdossier bevat de gedagtekende overeenkomst tussen exploitant en milieucoördinator en alle documenten waaruit blijkt dat de aanstelling van de milieucoördinator gebeurd is volgens de bepalingen van afdeling 4.1.9 van VLAREM II.

Als milieucoördinator bewaar je best een overzicht van alle bedrijven waarvoor je aangesteld bent.

Instemming

Een milieucoördinator kan voor meerdere vestigingen van eenzelfde bedrijf of voor meerdere bedrijven aangesteld worden. Voor deze gezamenlijke aanstelling moet de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten haar instemming verlenen. Deze instemming is niet nodig indien de verschillende bedrijven op dezelfde locatie gelegen zijn en onder controle staan van eenzelfde persoon of rechtspersoon of indien het om een gezamenlijke aanstelling van een erkende milieucoördinator gaat. 

De aanvraag tot instemming met de gezamenlijke aanstelling van een niet-erkende milieucoördinator gebeurt via het volgende formulier:

Erkenning

Personen die voor twee of meer verschillende bedrijven als milieucoördinator worden aangesteld en die geen werknemer zijn van de exploitant, moeten als milieucoördinator erkend zijn.

Naar boven