Milieu-inspectie: Klimaat

Omwille van de ernst van de huidige klimaatcrisis, en de hieraan gekoppelde uitvoering van het Vlaams Energie en Klimaat Plan, zijn een aantal bestaande handhavingsactiviteiten binnen de afdeling Handhaving organisatorisch ondergebracht onder het overkoepelend thema ‘Klimaat’.

Deze activiteiten zijn: