Milieu-inspectie: Ketentoezicht afvalstoffen

De afvoer en verwerking van afvalstoffen kan in verschillende stappen gebeuren soms met een aantal verwerkers en actoren. Afvoer en verwerking van afvalstoffen vormt dus een keten.  Ketentoezicht zorgt er voor dat afvalstoffen op de juiste (wettelijk voorgeschreven) plaats terechtkomen.

  • Controles op afvalstromen in de transportfase: focus op de export van afvalstoffen naar niet-OESO-landen via de zeehavens van Antwerpen en Zeebrugge en op controles van wegtransporten.
  • Controleacties op specifieke afvalstromen, waarbij de nodige aandacht gaat naar traceerbaarheid van afvalstoffen door afvalstromen stroomop- of -afwaarts na te trekken. De inzamelaars, handelaars en makelaars, die momenteel afvalstromen in grote mate beheersen, worden daarbij niet uit het oog verloren.

Meer informatie