Milieu-inspectie: GGO’ s en pathogene organismen

Er is regelmatig controle op de inperkingsmaatregelen bij inrichtingen met activiteiten genetisch gemodificeerde en pathogene (ziekteverwekkende) organismen.

Die brengen bepaalde risico’s voor de menselijke gezondheid en het leefmilieu met zich mee. Inrichtingen die dergelijke organismen doelbewust kweken, opslaan, transporteren, vernietigen, verwijderen of gebruiken, moeten bepaalde inperkingsmaatregelen nemen om mens en leefmilieu ertegen te beschermen. Afhankelijk van het risico voor de menselijke gezondheid en het leefmilieu worden deze activiteiten ingedeeld in vier risiconiveaus. Naarmate het risiconiveau van de activiteit stijgt, moeten er meer en striktere inperkingsmaatregelen genomen worden.