Milieu-inspectie: Energie

  • Controle op het verplichte energieplan bij energie-intensieve bedrijven
  • Controle op de verplichte energieaudit bij niet-KMO bedrijven
  • Controle van de voorwaarden bij groenestroomcertificaten voor elektriciteitsproducenten
  • Controle op de periodieke keuringsverplichting voor grotere HVAC-systemen (>12kW)

Het thema ‘Energie’ is nauw verwant met de huidige klimaatproblematiek en de uitvoering van het Vlaams Energie en Klimaat Plan. Daarom is dit thema intern-organisatorisch ondergebracht onder het algemene handhavingsthema ‘Klimaat’