Milieu en mobiliteit: wat kan je als gemeente doen?

Op  lokaal niveau zijn er heel wat mogelijkheden om milieuproblemen veroorzaakt door wegverkeer aan te pakken. Om gemeentelijke ambtenaren, mobiliteitsbegeleiders en anderen te helpen deze oplossingen maximaal te benutten zijn er verschillende instrumenten.

Handleiding integratie in het mobiliteitsplanningsproces

Deze handleiding geeft een strategie, duidelijke informatie en concrete instrumenten om tot een milieuvriendelijk mobiliteitsbeleid te komen

Overzicht maatregelen

Een overzicht van mogelijke maatregelen en praktijkvoorbeelden om de blootstelling aan luchtverontreiging en/of geluidshinder terug te dringen

Knelpuntanalyse lucht en geluid

Breng locaties in je gemeente in kaart waar het verkeer de gezondheid van de bevolking negatief kan beïnvloeden

Milieubeoordeling van mobiliteitsmaatregelen

Lees hoe de milieuimpact van maatregelen op verschillende manieren in kaart kan worden gebracht

Ondersteuning door Medisch Milieukundigen

Medisch milieukundigen bezoeken gemeenten om hen te informeren rond de impact van het verkeer op de gezondheid. Stedelijke of gemeentelijke adviesraden, steden en gemeenten kunnen contact opnemen met de medisch milieukundigen voor een afspraak of informatie.

Contactgegevens per regio vindt u terug op www. mmk.be/contact