Milieu en mobiliteit

Beschrijving van het milieuprobleem

Verkeer heeft een impact op ons leefmilieu. In quasi elke motor van een voertuig gebeurt er een verbrandingsproces. Hierbij komen schadelijke stoffen vrij.

Wat kan je als gemeente doen?

Heel wat aangrijpingspunten om milieuproblemen door wegverkeer aan te pakken, liggen op lokaal niveau. Om gemeentelijke ambtenaren, mobiliteitsbegeleiders en anderen te helpen deze oplossingen maximaal te benutten, werden verschillende instrumenten uitgewerkt.

Wat doet de Vlaamse overheid?

Tegen december 2030  wil de Vlaamse overheid de CO2-uitstoot veroorzaakt door het brandstofverbruik van de dienstvoertuigen met 40% verminderen.

Mobiscore

Een Mobiscore is een score van een huis of perceel waarmee wordt ingeschat hoe goed voorzieningen te voet of met de fiets bereikbaar zijn.  

Meer over de Mobiscore

Lage-emissiezones

Een lage-emissiezone (LEZ) is een zone waarbinnen de meest vervuilende voertuigen niet meer zijn toegelaten. Hierdoor wordt de luchtkwaliteit lokaal verbeterd wat een positieve invloed heeft op de gezondheid van de bewoners in die zone.

Infrastructuur en rijgedrag

Een doordachte inrichting van de weginfrastructuur en een milieuvriendelijke rijstijl zorgen voor minder emissies. Een aantal aanbevelingen, maatregelen en rekentools werden uitgewerkt om hier mee rekening te houden.

Lees meer

Milieuvriendelijke voertuigen