Milieu en landbouw

TWOL-onderzoek Agro-ecologie in het onderwijs

Vanuit verschillende hoeken van de maatschappij, het onderzoek en het beleid wordt aangestuurd op een transitie naar een ander landbouwsysteem dat meer rekening houdt met de ecologische grenzen, en dat sociaal aanvaardbaar en economisch haalbaar is. Daarbij wordt het agro-ecologisch landbouwmodel naar voor geschoven. Dit landbouwmodel streeft naar een optimale opbrengst, zonder gebruik van externe inputs met maximale benutting van de diensten die het agro-ecosysteem zelf biedt. Daarnaast omvat het ook een aantal sociale principes zoals voedselsoevereiniteit en autonomie.

Een TWOL-onderzoeksopdracht ging na of agro-ecologie als volwaardig alternatief aan bod komt in de vorming en educatie naar de (toekomstige) landbouwer. Dit resulteerde in een eindrapport ‘Agro-ecologie in land- en tuinbouweducatie: Verkenning van de situatie in Vlaanderen’ .

Samenvatting van de studie door ILVO

Projectoproep ‘Landbouw-Natuur, op zoek naar een win-win’

De projectoproep ‘Landbouw-Natuur, op zoek naar een win-win’ heeft tot doel initiatieven te ondersteunen die streven naar een constructief samengaan van landbouw en natuur, die zowel voor landbouw als voor natuur voordelen opleveren.


De oproep wordt jaarlijks gelanceerd door het Departement Omgeving, VLM, ANB en het Departement Landbouw en Visserij en is thematisch afgebakend. In 2018 was het thema ‘Insecten’. In 2019 werd er gekozen voor het thema ‘Klimaat’.


Iedereen kan een projectvoorstel indienen, maar bij de selectie wordt voorrang gegeven aan projecten waarin rechtstreeks samengewerkt wordt met landbouwers.