Metingen verkeersemissies via 'remote sensing'

In juni 2019 voerde het Departement Omgeving voor het eerst metingen van verkeersemissies uit via de techniek 'remote sensing'. Op 5 plaatsen in Vlaanderen werden de metingen uitgevoerd: 

  • Jan De Vostunnel in Antwerpen
  • E40 (richting Oostende) in Erpe-Mere
  • N31 in Brugge
  • Charles de Kerckhovelaan in Gent
  • Kennedytunnel (richting Gent) in Antwerpen

Hoe gebeurt de meting?

Voor het uitvoeren van de metingen werkte de overheid samen met de Vrije Universiteit van Brussel (VUB), de Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) en Meting verkeersemissie vrachtwagen via remote sensingHEAT, een Amerikaans bedrijf gespecialiseerd in dergelijke metingen. Laserstralen die met het oog niet zichtbaar zijn, lezen voor elke voorbijrijdende wagen of vrachtwagen de hoeveelheid schadelijke stoffen zoals stikstofoxiden en fijnstof. In combinatie met voertuiggegevens zoals de leeftijd, euronorm, brandstof, motortype, enz. kunnen we zo afleiden welk type voertuigen verhoogde emissies hebben. 

Op die manier zal het Departement Omgeving beschikken over emissiegegevens van ruim 100.000 personen- en vrachtwagens. Via statistische analyses waarbij emissieprestaties van bepaalde groepen voertuigen met elkaar of met een benchmark worden vergeleken, zullen de studiepartners onderbouwde maatregelen uitwerken zodat de overheid in de toekomst de impact van verhoogde voertuigemissies op de luchtkwaliteit kan beperken. 

De resultaten zullen worden opgenomen in een onderzoeksrapport dat eind juni 2020 wordt gepubliceerd. 


Waarom deze meting?

Verkeersemissies zijn in Vlaanderen een belangrijke bron van luchtverontreiniging. De Vlaamse Regering pakt dit aan via:

  • Ontwerp luchtbeleidsplan, dat maatregelen bevat om de luchtkwaliteit te verbeteren.
  • Onderzoek, om na te gaan of de werkelijke emissies van voertuigen overeenkomen met de opgelegde normen.
  • Onderzoek met internationale partners, om te garanderen dat voertuigen in de toekomst properder worden.

Daarnaast wil de Vlaamse overheid bekijken hoe emissiefraude beter kan aangepakt worden. Daarom hebben de onderzoekspartners in deze studie ook onderzocht hoe de remote sensing technologie kan ingezet worden bij de ondersteuning van politiecontrole van vrachtwagens. Sommigen eigenaars schakelen bv. uit kostenoverwegingen de filters of katalysatoren in hun voertuigen uit. Dat leidt tot een enorme toename in uitstoot maar was tot voor kort moeilijk voor de politie om op te sporen.

Bij een handhavingscampagne tegen emissiefraude, georganiseerd in samenwerking met de Nationale Politieacademie (ANPA), werd een remote sensing installatie ingezet die opgesteld was langs de E40. De meting liet toe om gericht de vrachtwagens te selecteren voor een meer gedetailleerde inspectie. Zonder de metingen is de politie enkel aangewezen op terreinervaring om te bepalen welke voertuigen geselecteerd worden voor inspectie. In zo’n geval stelt de politie bij minder dan 10 procent van de gekozen vrachtwagens fraude of defecten vast. Door gebruik te kunnen maken van doelgerichte selectie via de remote sensing installatie, steeg het aandeel fraudegevallen en defecten in de gekozen vrachtwagens tot meer dan 80 procent. 

Meer informatie

Contacteer ons

VMM