MER-dossierdatabank

Voor project-MER dossiers opgestart na 17/02/2017 (PR3XXX) bevat het veld met de ‘kennisgeving’ nu ook de ‘aanmelding’.

In dit geval vind je het gevraagde scopingsadvies in het veld ‘richtlijnen’.  Als er geen scopingsadvies gevraagd is,  vind je in het veld ‘richtlijnen’ enkel de beslissing van het team van deskundigen.  In het opmerkingenveld staan de  andere afgeronde procedurestappen die de  initiatiefnemer formeel gevraagd heeft.

Contacteer ons

Milieueffectrapportage
02 553 80 79