Melding Seveso-inrichting

Gebruik dit formulier voor volgende meldingen:

  • aanmelding van een Seveso-inrichting, d.i. het melden van een nieuwe Seveso-inrichting die nog  niet in de lijst van gekende Seveso-inrichtingen staat,
  • afmelding van een Seveso-inrichting, d.i. het laten schrappen van de Seveso-inrichting uit de lijst bv. bij de gehele of de gedeeltelijke stopzetting van de inrichting, of bij verlies van de Seveso-status (geen Seveso-inrichting meer) n.a.v. wijzigingen in de aard of de hoeveeelheden van de gevaarlijke stoffen (aard van de afmelding te spicifiëren in het veld "Commentaar"),
  • wijziging van de administratieve gegevens van een Seveso-inrichting, d.i. wijziging door een verhuis, een overname, een fusie, een splitsing, ...
  • onnauwkeurigheid in de lijst van Seveso-inrichtingen, d.i. het laten verbeteren van bestaande of het laten aanvullen van ontbrekende gegevens in de lijst.

Opgelet! Het gebruik van dit formulier ontslaat de Seveso-inrichting niet van de wettelijke meldingen volgens de procedures opgenomen in de regelgeving.

Het Team Externe Veiligheid zal je melding onderzoeken en je contacteren om eventuele verdere stappen/acties mee te delen.