Meetresultaten Brussels Airport - NMT 48-3 Bertem

Overzicht NMT 48 Bertem - dagperiode

Overzicht NMT 48 Bertem - dagperiode

Overzicht NMT 48 Bertem - nachtperiode

Overzicht NMT 48 Bertem - nachtperiode

Voortgangsrapportage

Volg hier de evolutie week per week van het geluidklimaat in dit meetstation en vergelijk met het vorige jaar.

pdf bestandVoortgangsrapport NMT48-3 Week 28 (452 kB)

Bijkomende analyse in het kader van Covid19

Hieronder worden twee rapporten voorgesteld die over eenzelfde aantal weken voor en na de ‘lockdown’ op 18 maart 2020 lopen. De week van 18 maart 2020 is niet in de analyse meegenomen.

Contacteer ons

Team leefomgevingskwaliteit