Meetresultaten Brussels Airport - NMT 43-2 Erps-Kwerps

Overzicht NMT 43 Erps-Kwerps - dagperiode

Overzicht NMT 43 Erps-Kwerps - dagperiode

Overzicht NMT 43 Erps-Kwerps - nachtperiode

Overzicht NMT 43 Erps-Kwerps - nachtperiode

Voortgangsrapportage

Volg hier de evolutie week per week van het geluidklimaat in dit meetstation en vergelijk met het vorige jaar.

pdf bestandVoortgangsrapport NMT43-2 Week 28 (483 kB)

Bijkomende analyse in het kader van Covid19

Hieronder worden twee rapporten voorgesteld die over eenzelfde aantal weken voor en na de ‘lockdown’ op 18 maart 2020 lopen. De week van 18 maart 2020 is niet in de analyse meegenomen.

Contacteer ons

Team leefomgevingskwaliteit