Meetresultaten Brussels Airport - NMT 41-1 Grimbergen

Overzicht NMT 41 Grimbergen - dagperiode

Overzicht NMT 41 Grimbergen - dagperiode

Overzicht NMT 41 Grimbergen - nachtperiode

Overzicht NMT 41 Grimbergen - nachtperiode

Bijkomende analyse in het kader van Covid19

Hieronder worden twee rapporten voorgesteld die over eenzelfde aantal weken voor en na de ‘lockdown’ op 18 maart 2020 lopen. De week van 18 maart 2020 is niet in de analyse meegenomen.

Contacteer ons

Team leefomgevingskwaliteit