Meetresultaten Brussels Airport - NMT 3-1 Rotselaar

Overzicht NMT 3-1 Rotselaar - dagperiode

Aantal vluchtgecorreleerde geluidsgebeurtenissen per klasse van het maximaal geluidsdrukniveau (LAeq,1s,max) voor de dagperiode

Overzicht NMT 3-1 Rotselaar - nachtperiode

Aantal vluchtgecorreleerde geluidsgebeurtenissen per klasse van het maximaal geluidsdrukniveau (LAeq,1s,max) voor de nachtperiod

Voortgangsrapportage

Volg hier de evolutie week per week van het geluidklimaat in dit meetstation en vergelijk met het vorige jaar.

pdf bestandVoortgangsrapport NMT3-3 Week 28 (497 kB)

Bijkomende analyse in het kader van Covid19

Hieronder worden twee rapporten voorgesteld die over eenzelfde aantal weken voor en na de ‘lockdown’ op 18 maart 2020 lopen. De week van 18 maart 2020 is niet in de analyse meegenomen.

Contacteer ons

Team leefomgevingskwaliteit

Locatie

nmt3-1.png

Het station NMT 3-1 is een mobiel meetstation dat actief was tussen 9 februari 2018 en 25 januari 2019. Sinds 13 december 2019 is de mobiele opstelling op deze locatie opnieuw actief. Het station situeert zich in Rotselaar in het verlengde van baan 25L. Zowel landende als opstijgende vliegtuigen worden hier geregistreerd. Onder hoofdbaangebruik betreft het vooral de landingen op baan 25L (en in mindere mate op baan 25R). Onder alternatief baangebruik is dit een geschikte locatie voor de evaluatie van de impact van de opstijgingen van baan 07R (en 07L) volgens de opstijgprocedure zoals die van kracht is sinds 6 maart 2014.