Meetinstrument regionale omgevingskwaliteit (miROK)

Omgevingskwaliteit is de waardering die mensen in een concreet gebied op een bepaald tijdstip aan de ruimte toekennen. Omgevingskwaliteit wordt gevormd door een combinatie van elk van de drie volgende bouwstenen ‘gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde’. De ruimtelijke doorwerking van deze waarden geeft een gebied een bepaalde omgevingskwaliteit. Deze waarden zijn cultuur- en persoonsgebonden, waarbij opvattingen over wat kwaliteitsvol is door de tijd heen kunnen veranderen. Bovendien kan een gebied vanuit verschillende schaalniveaus gewaardeerd worden, waarbij elk schaalniveau een eigen invulling van kwaliteit kent. Omgevingskwaliteit is met andere woorden geen eenduidig gegeven en iedereen zal een eigen mening hebben over wat belangrijk is voor een hoge omgevingskwaliteit. Het miROK verschaft inzicht in de omgevingskwaliteit van een regio naar keuze en voedt het debat errond op onderbouwde wijze. Het proces bij een ruimtelijke ontwikkeling blijkt essentieel voor een hoge omgevingskwaliteit. Het miROK biedt de mogelijkheid om de juiste kansen en knelpunten bloot te leggen, zodat het participatief proces meer doelgericht kan verlopen.