Meer dan 120.000 deelnemers aan Dikketruiendag 2021

  • 5 februari 2021

Op dinsdag 9 februari 2021 organiseert het Departement Omgeving voor de 17de keer Dikketruiendag in Vlaanderen. Tijd voor scholen, bedrijven en organisaties om hun klimaatacties in de kijker te zetten en zich voluit te blijven inzetten voor het klimaat. Ook al zijn alle ogen gericht op de coronapandemie, het klimaatprobleem blijft erg actueel. Zo was 2020 het warmste jaar ooit. Sensibilisering blijft dus nodig. Heel wat scholen en bedrijven schreven zich in via de website van Dikketruiendag, goed voor meer al dan 120.000 deelnemers. Een sterk signaal dat Vlaanderen zich op volle kracht wil inzetten voor het klimaat. De sensibiliserings- en actiedag krijgt ook over de grenzen in Nederland, Canada en Duitsland navolging.

Dikketruiendag brengt het klimaatprobleem op een laagdrempelige manier onder de aandacht en roept op tot actie. De dikke trui is een symbool; de lijst van acties op de website van Dikketruiendag toont dat werken aan het klimaat zowel gaat om het verminderen van de CO2-uitstoot (mitigatie) als om adaptatiemaatregelen die ons weerbaar maken tegen de temperatuurstijging, droge zomers, natte winters en de stijging van de zeespiegel. 
Groepsacties met veel leerlingen of met vele collega’s samen, zijn in deze coronaperiode niet mogelijk, maar werken aan het klimaat kan altijd en overal. Ambassadeur van Dikketruiendag Frank Deboosere werkt op volle kracht aan de klimaatconditie. Hij is sinds kort European Climate Pact Ambassador voor EUClimate Action. Om het met zijn woorden te zeggen: “Samen kunnen we het klimaat redden.”

Verminderen van het energieverbruik

Sluipverbruik aanpakken, vermindert de CO2-uitstoot en bespaart geld zonder moeite. Ons huis zit tegenwoordig vol met elektronische apparatuur. Zo hebben 2,5 miljoen gezinnen een decorder bij hun televisietoestel. Als je kiest voor de slimme energiestand, verbruikt je decoder minder wanneer je hem niet gebruikt dan in stand-by. Kiezen voor de slimme energiestand betekent 212 KWh minder verbruik en een gezamenlijke besparing van 42,5 miljoen euro per jaar. 

Elke dag Dikketruiendag? Omdat we in deze coronatijden binnenruimtes goed moeten verluchten, staan ramen en deuren vaak open. Tijdens de wintermaanden is het niet eenvoudig om efficiënte verwarming en voldoende verluchting met elkaar in evenwicht te brengen. Het is zoeken naar een balans tussen comfort en gezondheid. We isoleren daarom ons lichaam - onze eigen warmtebron - best zo goed mogelijk met geschikte kledij in laagjes, net zoals het cruciaal is om een gebouw goed te isoleren om de energievraag te beperken.

CO2-calculator voor scholen

Scholen die hun CO2-uitstoot willen reduceren, kunnen rekenen op de CO2-calculator voor scholen. Met deze online tool van MOS Vlaanderen worden de voornaamste emissiebronnen op de school in kaart gebracht en wordt de uitstoot berekend. Maar met de calculator kunnen scholen ook de CO2-impact van hun voedseloverschotten in kaart brengen of berekenen hoeveel  CO2 vrijkomt tijdens hun wekelijkse rit naar de sporthal of het zwembad. Al 300 scholen hebben een account voor deze tool van MOS. 
Leerlingen en leerkrachten zetten de tool ook in om de impact van klimaatacties te simuleren en zo heel doelgericht te kiezen voor de meest efficiënte aanpak. De impact van een fietsactie voor Dikketruiendag wordt met de CO2-calculator wel heel erg tastbaar: Een school waarvan 400 leerlingen en 40 leerkrachten gedurende een volledige week met de wagen naar school komen, komt aan een CO2-uitstoot vergelijkbaar met die van een klein huis op jaarbasis. Als die volgende week allemaal te voet of met de fiets naar school komen, kunnen ze dus ontzettend veel CO2 besparen.

“Vlamingen bewust maken van de uitdagingen waarvoor we staan, doe je tussen de mensen. In de klaslokalen. Op de werkvloer. Net daar dient Dikketruiendag voor. Verouderde woningen renoveren, zo veel mogelijk verplaatsingen per fiets of te voet, meer natuur, bos en biodiversiteit: stuk voor stuk zijn het voor Vlaanderen prioriteiten. Met de 17de Dikketruiendag grijpen we opnieuw de kans om op scholen nieuwe generaties over die uitdagingen te bereiken.”, zegt Vlaams minister Zuhal Demir. “Tegelijk springen ook steeds meer bedrijven op de kar om hun werknemers te mobiliseren goed na te denken over hun ecologische voetafdruk. De navolging die deze dag kreeg in het buitenland met Warmetruiendag (Nederland), National Sweater Day (Canada) en Dicker-Pulli-Tag (Duitsland) bewijst dat deze jaarlijkse sensibilisering niet zonder succes is”
 

Klimaatacties, campagnemateriaal...

Op de website www.dikketruiendag.be staan verschillende klimaatacties waarvoor iedereen zich kan inschrijven. Ook het campagnemateriaal en de videoboodschap van Frank Deboosere zijn er te vinden. 

Op de interactieve kaart staan alle deelnemers die zich geregistreerd hebben.

Persinfo

Brigitte Borgmans
Woordvoerder Departement Omgeving
M 0473 73 28 30
brigitte.borgmans@vlaanderen.be