Meedoen met de Green Deal Sportdomeinen

De Green Deal Sportdomeinen is een samenwerkingsverband. Initiatieven en ideeën vanop het werkveld worden gefaciliteerd en versneld door samenwerking.
Er zijn 3 levels om mee te doen: supporter, deler en co-creator. Meedoen kan dus op maat van je eigen capaciteit en ambitie.
Vanuit de Green Deal bieden we een kennisplatform, zullen er inspiratiesessies en opleidingen/workshops zijn. We zetten ook minstens 2 Green Deal Sportdomeinen Trails op. In deze Trails gaan we met piloot- en proefprojecten aan de slag om een nieuw(e) instrument, infrastructuurproject, werkwijze of methodiek uit te werken of te testen in de praktijk. We brengen hier praktijken, experten en sector-, beroeps-, en sportfederaties samen.

Deelnemende Partner

Als lokaal bestuur, intergemeentelijke of regionale samenwerking, aannemer, ontwerper, overheidsadministratie, sportfederatie, sector- of beroepsorganisatie, … kan je meedoen als deelnemende partner.

Wat verwachten we en wat krijg je door mee te doen?

GD sportdomeinen rollen

Expert

Ook kennisinstellingen of expertisecentra kunnen meedoen als expert.

Wat verwachten we en wat bieden we als je meedoet?

GD sportdomeinen rollen expert

Te volgen stappen om mee te doen

1.    Bekijk op welk level je wil meedoen. Neem deel aan het infomoment of bekijk de informatie op de website van de Green Deal Sportdomeinen.
2.    Teken hier in op de Green Deal Sportdomeinen en neem gelijktijdig even contact met de projectcoördinatie of initiatiefnemers om te kijken met welke timing je kan instappen.
3.    De initatiefnemers of projectcoördinatie contacteren je organisatie voor je logo, officiële handtekening, ev. afstemming van je acties, …
4.    Ondertekening van de convenanttekst op het ondertekenmoment met de verantwoordelijke ministers.