Materialen voor duurzaamheidseducatie vertalen

STAGEPLAATS

Vertaling van materialen voor duurzaamheidseducatie van Nederlands naar Engels

Informatie over taakomschrijving, doelstellingen, verwachte resultaten

In het kader van internationale uitwisseling tussen scholen (bijv. voor Eco-Schools, e-Twinningprojecten en samenwerkingen met o.a. Polen en Tsjechië) is er vaak vraag naar een vertaalde versie van bestaande educatieve materialen. Het gaat hierbij om o.a. onze klimaatmindmap.

Aantal stageplaatsen

1 student

Locatie

Het vertaalwerk kan thuis gebeuren. Overleg kan via Teams

Naam en contactgegevens van de stagementor

Linda Van Meersche - Linda.vanmeersche@vlaanderen.be - 0496 56 23 16

Periode

Geen specifieke periode vereist

Geschatte werkbelasting

Belasting kan afgestemd worden op het stageconcept van de lerarenopleiding.

Opleidingsniveau

Bachelor

Opleiding (gevolgde richting)

Geschikt voor studenten vertaler-tolk of Educatieve bachelor Secundair Onderwijs, optie Engels

Expertise (kennis, ervaring gelinkt aan thema van de thesis)

Talenkennis

Type rijbewijs gevraagd

/

Vereiste talenkennis

Nederlands, Engels

Vervoer en verplaatsingen

Goedgekeurde verplaatsingen in kader van overleg of plaatsbezoeken worden vergoed.