Macrozone glastuinbouw Roeselare

Periode 01.05.2013 - 01.05.2016
Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Ardooie, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Lede, Ledegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Pittem, Roeselare, Staden, Tielt, Wingene
Aanvrager Provincie West-Vlaanderen
Subsidiebedrag 300.000 euro
Status Afgerond

Situering en doelstellingen

Op 12 april 2012 heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen een aanvraag voor een Ruimtelijk Strategisch Project ingediend inzake de duurzame ontwikkeling van de macrozone 'glastuinbouwgebied Roeselare': naar een partnerschap tussen economische dynamiek en ruimtelijke kwaliteit.

Het project legt de focus op 5 sleutelkwesties, die onderling met elkaar verbonden zijn:

  • Sleutelkwestie 1: werken aan een gestroomlijnde vergunningverlening
  • Sleutelkwestie 2: werken aan landschapsopbouw en open ruimtekwaliteiten
  • Sleutelkwestie 3: stimuleren van glastuinbouwontwikkeling
  • Sleutelkwestie 4: creëren van een specifieke grondmarkt
  • Sleutelkwestie 5: werken aan een lokaal draagvlak

De basis voor het ruimtelijk strategisch project was de gebiedsvisie 'voor de vestiging van glastuinbouw in de macrozone glastuinbouwgebied Roeselare’. Met de opmaak van deze visie werd een eerste belangrijke stap gezet om op regioniveau na te denken over glastuinbouwontwikkelingen.

Resultaten

Hieronder volgt een beknopt overzicht van een aantal resultaten van het project. Een gedetailleerder overzicht staat in het eindrapport dat op deze website beschikbaar is.

Gemeenschappelijk beleid glastuinbouw: sinds het begin van het project wordt actief samengewerkt met tal van actoren die ook een actieve werking hebben rond glastuinbouw. Samen met o.a. de Provincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen en de Vlaamse overheid wordt momenteel bekeken op welke wijze we alle verworven kennis kunnen samenbrengen én hierop verder bouwen om te komen tot een kwalitatieve en duurzame toekomstontwikkeling van de glastuinbouwsector. Dit alles zou moeten resulteren in een soort actieplan glastuinbouw 2.0, dat mee input kan geven aan het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

Trajectbegeleiding glastuinbouw: om in te spelen op de uitdagingen die zich stellen op vergunningsvlak werd trajectbegeleiding uitgewerkt. Via trajectbegeleiding willen de Provincie & Inagro helpen met het doordacht voorbereiden van elk bouwdossier. Hiermee willen we zowel inspelen op kansen om een dossier te versterken alsook anticiperen op mogelijke knelpunten die een dossier zouden kunnen bemoeilijken. Als gedreven ondernemer wil men het liefst zo snel mogelijk starten met het bouwproject, maar tussen droom en realisatie staan verschillende procedures.

Het is niet altijd eenvoudig om als ondernemer al deze procedures te overzien, goed te weten waar men allemaal rekening mee moet houden,... De trajectbegeleiding kan hierbij helpen door middel van begeleiding en advies. Trajectbegeleiding bevat geen gestandaardiseerde oplossingen voor elk glastuinbouwdossier. Met de nodige flexibiliteit gebiedsgericht kunnen inspelen op de specifieke context is nodig. Trajectbegeleiding maakt dit mogelijk. De focus in trajectbegeleiding ligt op (ruimtelijk) onderzoek en advies, voldoende overleg en goede communicatie op het juiste moment. Er worden geen taken uitgevoerd die toebehoren aan studiebureaus, architecten, milieuadvies, etc.

Serres in het landschap: een belangrijk aspect van dit project was zoeken naar mogelijkheden om niet enkel in te zetten op ontwikkelingsmogelijkheden voor (verspreide) glastuinbouw, maar evenzeer op landschapsopbouw, telkens inspelend op de gebiedsgerichte ruimtelijke en landschappelijke kenmerken van de specifieke omgeving van het bedrijf. Twee landschapsdeskundigen hebben zeer actief op dit thema gewerkt en dit op 3 landschappelijke schalen (micro, meso en macro).

Inrichtingsnota: door de grote dynamiek in deze regio en het intensief gebruik van de beschikbare ruimte is het landschap hier doorheen de decennia geëvolueerd. In die zin geëvolueerd dat verschillende oorspronkelijke landschapsstructuren verdwenen zijn en we bijna kunnen spreken van een nieuw type landschap, een productief landschap. In een specifiek projectgebied binnen de macrozone wordt onderzocht hoe kan worden gewerkt aan een nog productiever landschap voor land- en tuinbouw, hierbij strevend naar een gezond evenwicht tussen enerzijds economische dynamiek en anderzijds ruimtelijke kwaliteit.

Opvolging clusterprojecten: het ruimtelijk strategisch project concentreert zich vooral op autonome ontwikkeling van glastuinbouw. Toch volgen we ook van zeer nabij de voortgang van verschillende projecten die als doel hebben om glastuinbouw op één locatie te concentreren, zogenaamde glastuinbouwclusters. Een concreet project is de glastuinbouwzone Roeselare die zich nabij de REO-veiling en de afvalverbrandingsoven van MIROM bevindt. In deze glastuinbouwzone zal gebruik gemaakt worden van restwarmte.

Restwarmte: serres hebben vaak grote hoeveelheden warmte nodig. Daarom werd heel concreet onderzocht welke opportuniteiten er binnen de macrozone zijn om restwarmte van bedrijven uit te koppelen naar serres. Concreet werden er bij verschillende grote bedrijven restwarmte audits uitgevoerd, werden technische studies gedaan om te onderzoeken of de warmte voldoende bruikbaar is voor serres, werd het rendement in kaart gebracht, etc.

Dakserre: Inagro is een belangrijke onderzoeksinstelling voor land- en tuinbouwgerelateerde zaken, waaronder heel wat onderzoek betreffende glastuinbouw. Om in de toekomst nog meer innovatief onderzoek te kunnen doen zal binnenkort een nieuwe onderzoeksserre worden gebouwd. Deze zal worden gebouwd op het dak van de nieuwe kistenloods van de REO Veiling te Roeselare en zal fungeren als mooi voorbeeldproject voor zuinig ruimtegebruik.

Communicatie & draagvlak: gedurende het project werden steeds grote inspanningen gedaan om te werken aan een positief draagvlak voor glastuinbouw. Ook in de toekomst zal hier blijvende aandacht voor moeten zijn. Een overzicht van de uitgevoerde acties valt in het eindrapport terug te vinden.

Meer informatie

Coördinator:
Myriam Deboysere
Provincie West-Vlaanderen
Streekhuis Midden-West-Vlaanderen
Peter Benoitstraat 13
8800 ROESELARE

tel: +32 51 27 55 53
Mail: Klik hier