Lokale toegangsregels LEZ: verschillen en procedures

De Vlaamse Regering heeft de toegangscriteria vastgelegd, die in alle Vlaamse lage-emissiezones gelden. De steden hebben wel nog de mogelijkheid om hierop lokale afwijkingen te voorzien (dit zijn de lokale toelatingen), maar binnen bepaalde voorwaarden. Zo moeten ze beperkt zijn in de tijd en moeten ze het gebruik van deze voertuigen afremmen.

Voorwaarden

Zowel Antwerpen als Gent kozen ervoor de lokale toelatingen betalend te maken en dit voor een periode van maximaal 1 jaar. 
Dankzij deze lokale toelatingen hebben de eigenaars van wagens die hiervoor in aanmerking komen tijd om uit te kijken naar een alternatief.
Hoewel gemeenten autonoom de voorwaarden voor deze lokale toelatingen kunnen bepalen zijn de voorwaarden in Antwerpen en Gent nagenoeg identiek. Voor onderstaande voertuigcategorieën kan er in beide steden een tijdelijke toelating aangevraagd worden:

  • dieselvoertuigen met euronorm 4
  •  voertuigen ouder dan 40 jaar
  • voertuigen voor interventies op de openbare weg/algemeen belang;
  • voertuigen die ingezet worden voor noodoperaties;
  • voertuigen voor ambulante handel, markten of foren (Antwerpen: enkel euro 3 voertuigen).

Hier vind je meer informatie over de lokale toelatingen voor Antwerpen en Gent.

Tarief 

De tarieven die de lokale overheden hanteren, kunnen verschillen. Het is immers aan de lokale overheid die de LEZ invoert en handhaaft om te bepalen welke tarieven ze hanteert. Wel moet bij de bepaling van de tarieven rekening gehouden worden met hoeveel het voertuig vervuilt. De opbouw van de tarieven is dan ook in elke LEZ in Vlaanderen gelijk en hangt af van: 
-    de voertuigcategorie;
-    de duur van de toelating;
-    het soort tarief waaronder het voertuig valt.

pdf bestandTarievenL okaleToelating LEZ.pdf (197 kB)

Dagpas

Voor de overige categorieën die geen toegang hebben tot de LEZ en die ook niet in aanmerking komen voor een lokale toelating, is er de mogelijkheid om maximaal 8 keer per jaar een dagpas aan te kopen. Een dagpas kost zowel voor Antwerpen als voor Gent 35 euro. Als je slechts sporadisch met je wagen een LEZ moeten binnenrijden kan je hiervan gebruik maken. 

Hier vind je meer informatie over de aankoop van een dagpas voor Antwerpen en Gent.

Oldtimers

Er is geen algemene uitzondering voorzien voor oldtimers, maar oldtimers (voertuigen ouder dan 40 jaar), komen wel in aanmerking voor een lokale toelating. Omwille van het belang van oldtimers voor het historisch erfgoed voorziet de Vlaamse overheid een uitzondering op de voorwaarden dat voor meer vervuilende voertuigen een hoger tarief moet worden betaald. Steden krijgen dus de mogelijkheid om voor deze historisch waardevolle voertuigen minder strenge toegangsvoorwaarden te hanteren. Of steden van deze mogelijkheid gebruik maken en welke voorwaarden ze hierbij hanteren behoort volledig tot de lokale autonomie. 

De stad Antwerpen en de stad Gent geven aan deze bepaling invulling door voertuigen ouder dan 40 jaar toe te laten tegen betaling van een verlaagd tarief. 

In het Vlaams regeerakkoord (2019-2024) is opgenomen dat een uniforme regeling voor oldtimers zal worden voorzien. Op dit moment wordt onderzocht hoe er een oplossing kan worden geboden voor bepaalde problemen waarmee de oldtimerliefhebber wordt geconfronteerd, zonder dat dit de effectiviteit van de maatregel sterk ondermijnt. 
 

Contacteer ons

VMM