Lespakket: Niet voor groentjes

'Niet voor groentjes' : lespakket voor de opleiding Maatschappij-oriëntatie van de basiseducatie

De opleiding maatschappijoriëntatie in de basiseducatie (gericht naar laaggeschoolden) snijdt heel wat natuur- en milieuthema's aan waaronder verkeer en mobiliteit, vrije tijd, leefmilieu, wonen en milieubewust consumeren. Deze thema's werden uitgewerkt in het lessenpakket dat bestaat uit een docenten- en cursistenhandleiding. Het doel van het lessenpakket is meer inzicht verschaffen in natuur- en milieuaspecten en aanzetten tot verandering van gedrag, zodat het een positieve houding teweegbrengt in het dagelijkse leven van cursisten.

Download de cursus online en/of bestel de CD-ROM.

Contacteer ons