Leidraad duurzame ontwikkeling

Leidraad ‘duurzame ontwikkeling als kompas bij de opmaak van leerresultaten’

leidraadDO-238x336.jpgMet deze leidraad dagen we de competentieontwikkelaar uit om afgestudeerden te ondersteunen om maatschappelijke uitdagingen duurzaam te kunnen, willen en durven aangaan.

De leidraad schuift duurzame ontwikkeling als richtinggevend kompas naar voor bij educatie. Competenties voor duurzame ontwikkeling vormen daarbij een belangrijke hefboom.

We bieden achtergrondinformatie over:

  1. Duurzame ontwikkeling (DO);
  2. Educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO);
  3. Waarom hoger onderwijs werkt aan duurzame ontwikkeling;
  4. Competenties voor duurzame ontwikkeling.

Naast dat theoretisch kader bieden we handvaten om duurzame ontwikkeling en competenties voor duurzame ontwikkeling handen en voeten te geven in de opleiding. We vertrekken daarbij vanuit bestaande praktijkvoorbeelden in het curriculum en belichten een aantal inspirerende instrumenten die helpen om competenties voor duurzame ontwikkeling concreet te maken.

De leidraad blijft een ‘work in progress’. We zien deze leidraad als een startpunt om duurzame ontwikkeling naar het onderwijs te vertalen. We nodigen iedereen uit om ons concrete praktijkvoorbeelden aan te reiken die we kunnen delen met andere instellingen en opleidingen. Zo kan dit proces blijvend groeien en inspireren.

 
Je kan ook een gedrukt exemplaar van de leidraad opvragen via ecocampus@vlaanderen.be.

Contacteer ons