Leermodule Lesgeven voor en over duurzaamheid

Theorie en praktijk in het hoger onderwijs

De online leermodule 'Lesgeven voor en over duurzaamheid' helpt docenten en professoren om duurzaamheidseducatie zinvol aan te pakken. Want het professionaliseren van de duurzaamheidseducatie is een noodzakelijke voorwaarde om de duurzame doelstellingen van de 21ste eeuw te bereiken.  

Complexe uitdagingen zoals klimaatverandering, toenemende sociale ongelijkheid, migratiestromen, gezondheidsproblemen wereldwijd, afnemende biodiversiteit en voortschrijdende economische globalisering, doen het besef groeien dat er nood is aan duurzame ecologische, sociale en economische veranderingen. Bovendien zijn al deze problemen onderling gelinkt. Ze vereisen een analyse en aanpak zowel op mondiaal als op lokaal niveau.

Docenten en professoren kunnen met deze leermodule zelfstandig aan de slag gaan. Ze doorlopen daarbij 3 hoofdstukken:

  • Hoofdstuk 1: Duurzaamheid: kader en begripsafbakening
  • Hoofdstuk 2: Duurzaamheid in de onderwijspraktijk: duurzaamheidseducatie
  • Hoofdstuk 3: De onderwijsinstelling als duurzame leer- en leefomgeving

Alle onderdelen werden gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, en aangescherpt met citaten, filmpjes, krantenartikels, onderwijsvoorbeelden…of ‘illustraties uit de praktijk’. De leermodule is het resultaat van een intens samenwerkingsproces tussen de 5 Vlaamse Universiteiten en het vroegere Ecocampus. De kwaliteit en inhoud van de website wordt continu bewaakt.