Leermodule 'Lesgeven voor en over duurzaamheid'

De online leermodule 'Lesgeven voor en over duurzaamheid' geeft docenten die duurzaamheidseducatie op de kaart willen zetten die extra duw. Duurzaamheidseducatie is noodzakelijk om de duurzame doelstellingen van de 21ste eeuw te bereiken.  

Complexe uitdagingen zoals klimaatverandering, toenemende sociale ongelijkheid, migratiestromen, gezondheidsproblemen wereldwijd, afnemende biodiversiteit en voortschrijdende economische globalisering, doen het besef groeien dat er nood is aan duurzame ecologische, sociale en economische veranderingen. Bovendien zijn al deze problemen onderling gelinkt. Ze vereisen een analyse en aanpak zowel op mondiaal als op lokaal niveau. Duurzaamheidseducatie kan het begrip hierover en noodzakelijke skills hiervoor bij studenten vergroten.

Docenten kunnen met deze leermodule zelfstandig aan de slag gaan. Ze doorlopen daarbij 3 hoofdstukken:

  • Hoofdstuk 1: Duurzaamheid: kader en begripsafbakening
  • Hoofdstuk 2: Duurzaamheid in de onderwijspraktijk: duurzaamheidseducatie
  • Hoofdstuk 3: De onderwijsinstelling als duurzame leer- en leefomgeving

Alle onderdelen werden gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, en aangescherpt met citaten, filmpjes, krantenartikels, onderwijsvoorbeelden … of ‘illustraties uit de praktijk’. De leermodule is het resultaat van een intens samenwerkingsproces tussen de 5 Vlaamse Universiteiten en Ecocampus. De leermodule is vrij toegankelijk voor iedereen en het maakt ons gelukkig als ook andere doelgroepen met deze inhoud aan de slag gaan.

symbool van online leerpad duurzaam hoger onderwijs