Lasten en voorwaarden bij een omgevingsvergunning

Lasten en voorwaarden bij een omgevingsvergunning

Lasten vinden hun oorsprong in het voordeel dat de begunstigde van de vergunning uit die vergunning haalt, en in de bijkomende taken die de overheid door de uitvoering van de vergunning op zich moet nemen. Ze leggen bijkomende verplichtingen op bij een vergunning. Meer informatie over lasten vindt u hierover in de Instrumentengids.

Ze worden regelmatig in een adem genoemd met voorwaarden.

Voorwaarden hebben echter tot doel het aangevraagde vergunbaar te maken, door maatregelen op te leggen waardoor verenigbaarheid kan worden bereikt met stedenbouwkundige voorschriften, verkavelingsvoorschriften of de goede ruimtelijke ordening. Een vergunningverlenende overheid kan een voorwaarde opleggen indien zij van mening is dat het aangevraagde niet voor vergunning in aanmerking komt, tenzij bepaalde voorwaarden worden nageleefd. Meer informatie vindt u hierover in de Instrumentengids.

 

Het onderscheid is niet altijd eenvoudig te maken. Wie hierover meer informatie wenst kan terecht op:

 

 

 

 

 

Vragen over concrete dossiers?

Met vragen over concrete dossiers kan u terecht bij uw gemeente. Die is bevoegd voor de meeste vergunningsaanvragen en is het best geplaatst om uw dossier te beoordelen.