Langlopende partnerschappen

Het Departement Omgeving heeft een aantal langlopende partnerschappen die we hieronder opsommen.

ESPON

ESPON ondersteunt beleidsontwikkeling ter bevordering van territoriale cohesie en een gelijke ontwikkeling van het Europese grondgebied. Via toegepast onderzoek, gerichte analyses, databanken, tools en communicatie wordt de kennisbasis rond Europese territoriale thema's versterkt. Departement Omgeving bepaalt via het Monitoring Committee  mee de onderzoeksagenda, volgt de implementatie van het programma op en zorgt voor een doorvertaling naar het Vlaams beleid.

ESPON werd in 2000 opgericht als onderdeel van de transnationale samenwerking (Interreg III). Het ESPON 2006 programma, het daarop volgende ESPON 2013 programma en ESPON 2020 programma hebben belangrijke stappen vooruit betekend voor het verbeteren van de kennisbasis over de ontwikkeling van de Europese ruimte. Alle onderzoeksresultaten van deze programma’s zijn te vinden via de website www.espon.eu

Departement Omgeving wordt bij de implementatie van het ESPON programma in België ondersteund door het Belgische ESPON Contactpunt (BECP). Het BECP bestaat uit drie partners die de drie regio’s representeren: Universiteit Gent voor Vlaanderen, VUB voor Brussel en ULg voor Wallonië.

www.espon.be

Statistiek Vlaanderen

Statistiek Vlaanderen is het netwerk van Vlaamse overheidsinstanties die openbare statistieken ontwikkelen, produceren en publiceren. Deze openbare statistieken over Vlaanderen lopen inhoudelijk breed uiteen: van de mensen die er wonen en werken over economie en omgeving tot de plaats van Vlaanderen in de wereld. Als departement zijn wij verantwoordelijk voor heel wat cijfers omtrent ‘omgeving’.

We streven ernaar alle openbare statistieken over Vlaanderen te ontwikkelen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen  en internationale principes  rond kwaliteit, relevantie en onafhankelijkheid.

www.statistiekvlaanderen.be

Steunpunt Milieu en Gezondheid

Het Steunpunt Milieu en Gezondheid is een multidisciplinair onderzoeksconsortium bestaande uit onderzoekers van de vijf Vlaamse universiteiten (UAntwerpen, UGent, UHasselt, VUB, KULeuven) en de onderzoeksinstellingen VITO en PIH. Het consortium werkt reeds samen sinds 2002 - gedurende vier generaties van het Steunpunt Milieu en Gezondheid - en heeft daardoor een lange ervaring opgebouwd.

Het Steunpunt voert beleidsrelevant onderzoek in opdracht van de Vlaamse overheid. Het huidige onderzoeksprogramma - voor de periode 2016-2020 - werd opgesteld in overleg met het Departement Omgeving. De voornaamste onderzoeksopdracht van het Steunpunt is het opzetten van een transparant, breed gedragen en wetenschappelijk onderbouwd humane-biomonitoringsmeetnetwerk, als hoeksteen voor een duurzaam milieugezondheidsbeleid. De brede en multidisciplinaire samenstelling van het onderzoeksconsortium en de inbedding in een internationale netwerk maakt van het Steunpunt een belangrijk kenniscentrum voor milieu en gezondheid in Vlaanderen.

www.milieu-en-gezondheid.be

HBM4EU

Het Vlaams humaan biomonitoringsprogramma (VHBP) - zie ook Steunpunt Milieu en Gezondheid - en de resulterende beleidsvertaling zetten Vlaanderen ook op de internationale kaart en zijn een inspiratiebron voor menig Europese lidstaat en de Europese commissie. Op 1 januari 2017 ging het Europese humane biomonitoring Initiatief van start onder de naam HBM4EU, waarin Vlaanderen op basis van het VHBP een grote rol speelt. Dit Horizon 2020 project, onder de vorm van een European Joint Programme (EJP), heeft als doel een samenwerking te genereren tussen lidstaten binnen het domein van de humane biomonitoring (HBM). Het richt zich specifiek tot het verbeteren van de kennis betreffende de blootstelling van de Europese bevolking aan chemische stoffen en de mogelijke gezondheidseffecten ervan en tot concrete beleidsvertaling van de resultaten op Europees, nationaal en regionaal niveau. De Europese Commissie voorziet een maximum van 50 miljoen euro te investeren over een periode van vijf jaar op basis van een cofinanciering van 70% voor het totale project.

www.hbm4eu.eu

Contacteer ons

Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)
02 553 83 50 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)