Landschapstudie

Inhoud

Tijdens deze wandeling wordt het landschap vanuit verschillende hoeken bekeken. De leerlingen ervaren zelf de aard van de bodem door kneden, de graad van de helling door klimmen, afstanden door schatten en meten. Ze onderzoeken de relatie tussen bodem, bodemgebruik, reliëf en erosie via de wetenschappelijke methode. Ze zien het belang van begroeiing en kleine landschapselementen. 
Landschapsstudie voldoet aan de gemoderniseerde eindtermen van de 1ste graad secundair onderwijs en sluit het nauwst aan bij eindtermen 9.1, 9.2, 9.3, 9.7, 9.8, 6.47

Programma

 • Situeren en lokaliseren met behulp van kompas, kaart en andere technieken
 • Terreintechnieken om het landschap te onderzoeken zoals:
  • Een helling beklimmen en berekenen
  • Afstanden schatten en meten
 • Kenmerken van landschapsvormende lagen m.n. helling, horizon, hoogteverschil en hoogteligging
 • Onderzoek relatie tussen bodem, bodemgebruik, reliëf en erosie
 • Toepassen van de wetenschappelijke methode om een onderzoeksvraag te beantwoorden
 • Landschapstypes herkennen
 • Invloed van de mens observeren

Doelgroep

1ste graad secundair onderwijs

Praktisch
 

Timing

 • Duur: 2.30 u
 • Periode: half maart tot eind oktober

Prijs

 • Begeleiding door de leerkracht = gratis
 • Begeleiding met gids = 30€ per groep van maximaal 24 leerlingen

Materiaal

 

Meer info en reserveren

De Helix
054 31 79 50 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 u.)