Landschap van Erembald tot Kravaalbos

 

Periode 1 22.11.2010 - 22.11.2013
Periode 2 03.04.2017 - 02.04.2020
Periode 3 01.10.2020 - 30.09.2023
Provincie Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant
Gemeente Aalst, Affligem, Asse, Opwijk, Merchtem
Aanvrager Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw
Subsidiebedrag 139.200 euro en 2 x 300.000 euro
Status Lopend

 

Situering en doelstellingen

Midden in de Vlaamse Ruit, op de grens van Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, op een boogscheut van Brussel en grenzend aan de stad Aalst en het kleinstedelijk gebied Asse, ligt een verborgen parel: een open ruimtegebied, rijk aan cultureel erfgoed en met sterke natuurwaarden.

Dit open ruimtegebied staat echter onder grote druk en die druk zal alleen maar toenemen als de bevolking in de omliggende woonkernen verder groeit. Suburbanisatie zorgt voor toenemend ruimtebeslag en versnippering van de open ruimte. Tegelijkertijd moet diezelfde open ruimte doelstellingen realiseren rond klimaatadaptatie en -mitigatie, voedselvoorziening, biodiversiteit, recreatie en leefbaarheid.

Dit strategisch project wil een oplossing aanreiken voor deze uitdagingen door de kwaliteitsvolle ontwikkeling van het open ruimtegebied in relatie tot de bebouwde kernen. Een strategisch project is nodig om de vele betrokken actoren in dit provinciegrensoverschrijdende projectgebied samen rond de tafel te brengen. De provinciegrensoverschrijdende ligging van enkele belangrijke ruimtelijke dragers, zorgt er nu immers voor dat planningsinitiatieven niet worden opgenomen en kansen blijven liggen. Het gevaar bestaat dat de open ruimte haar kwaliteiten en potenties verliest als geen planningsinitiatieven worden genomen om haar te beschermen.

Het ambitieuze projectpartnerschap wil de vele troeven van de streek ten volle uitspelen en dit weinig gekende gebied ontwikkelen tot een toeristisch-recreatieve attractiepool die naast de omwonenden ook de inwoners van Brussel en zelfs de internationale toerist bedient. Kwaliteitsvolle, nabije en toegankelijke open ruimte versterkt de centrale functie van de omliggende woonkernen en doet ze winnen aan belang als economisch centrum en als woonconcentratie. Een betere verwevenheid van natuur, landbouw en erfgoed maken het Landschap van Erembald tot Kravaalbos aantrekkelijker om er te wonen, te werken en te recreëren.

Meer informatie

Documenten:

Coördinator:
Jeroen Bral
Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw
Markt 1
9230 WETTEREN
tel: +32 9 210 90 50
gsm: +32 473 52 56 68
Mail:Klik hier