Lage-emissiezones (LEZ)

Een lage-emissiezone (LEZ) is een afgebakend gebied waarin bepaalde voertuigen niet binnen mogen, of slechts onder bepaalde voorwaarden, omdat ze te veel schadelijke stoffen uitstoten. Als u een LEZ binnenrijdt met een niet-toegelaten voertuig, of zonder een andere vorm van toelating, krijgt u een boete. Een LEZ wordt altijd afgebakend met speciale verkeersborden, en is 7 dagen op 7 en 24 uur per dag van toepassing. Elke stad of gemeente beslist zelf waar er een LEZ komt en vanaf wanneer.

Waar in Vlaanderen zijn er lage emissiezones?

Opgelet: Ook in Brussel is een LEZ ingevoerd. De toegangsregels zijn er anders dan in Vlaanderen omdat de LEZ-regelgeving een gewestelijke bevoegdheid is.

Mag mijn voertuig binnen in een lage-emissiezone?

 

Mijn voertuig mag de lage-emissiezone niet binnen. Wat nu?

Zowel Antwerpen als Gent voorzien alternatieven en ondersteunende maatregelen voor verplaatsingen in de stad. Je kan ook overwegen om een andere wagen te kopen of om een auto te delen.

 

Lage emissiezone: waarom?

Het invoeren van een lage-emissiezone is één van de meest effectieve maatregelen op lokaal niveau om de gezondheidsimpact van verkeer te verminderen.

Frauduleuze e-mails en websites LEZ-vignetten

Er circuleren verschillende (frauduleuze) websites en e-mails  die vignetten/stickers verkopen om een lage-emissiezone binnen te rijden. Tijdelijke -betalende- toegang kan enkel aangekocht worden via de website van de betrokken stad.

Verkeersbord Lage Emissiezone
Verkeersbord Lage Emissiezone