Kustvisie

Locatie Oostende,Knokke-Heist, Zeebrugge, Nieuwpoort, De Panne
Omschrijving Omwille van de klimaatverandering zijn extra maatregelen nodig voor bescherming van kust en binnenland.
Status Startbeslissing
Procesnota pdf bestand2018-02-09 Procesnota CP Kustvisie.pdf (409 kB)
Procesverantwoordelijke departement MOW
Initiatiefnemer
dep. MOW en Ag. Maritieme Dienstverlening en Kust
Bevoegde overheid Vlaanderen
Project website http://www.kustvisie.be

Verkenningsfase

Startbeslissing

vrijdag 22 december 2017