Kunststofpellets

Het verlies aan kunststofpellets bij diverse bedrijven draagt bij aan de ‘plasticsoep’ in de oceanen. Afdeling Handhaving voert gerichte controles uit bij de producenten van de kunststofpellets, logistieke bedrijven, verwerkers van de kunststofpellets en afvalstoffenbedrijven (overslagbedrijven, sorteerbedrijven, recyclagebedrijven) om het verlies van de kunststofpellets of fijne kunststofdeeltjes maximaal te voorkomen.

Wat is de rol van Omgevingsinspectie?

Controles op kunststofpellets:

  • Correcte opslag, transport, omgang en verwerking
  • Orde en netheid en vermijden verlies naar water, bodem, lucht