Kunst als gezicht van een duurzame wereld

THESISONDERWERP
 

Informatie over context, omschrijving onderwerp, taakomschrijving

Het Departement Omgeving ontwikkelt een online professionaliseringsmodule voor lerarenopleiders rond duurzaamheidseducatie. We willen graag samenwerken met een/enkele student(en) plastische opvoeding voor de illustraties bij dit online leerpad.

Omschrijving onderzoek: type dataverzameling, onderzoeks- en analysemethoden en -technieken

Het is de bedoeling dat de student in eerste instantie via een uitgebreid literatuuronderzoek in kaart brengt hoe kunstenaars in het verleden en tegenwoordig oog hebben (gehad) voor duurzaamheidsthema's in hun werk. Daarna vragen we dat de student zelf op een artistieke manier uiting geeft aan de inhouden van het leerpad. De focus ligt hierbij op beeldende kunst, maar andere voorstellen kunnen besproken worden. De student realiseert dus enerzijds eigen werk dat aansluit bij het leerpad, en brengt anderzijds werk van (hedendaagse) kunstenaars in kaart dat aansluit bij de inhouden van het leerpad.

Verwachte resultaten

De student bepaalt in samenspraak met de externe bachelorproefbegeleider hoe hij het online leerpad voor lerarenopleiders wil illustreren. We verwachten een aantal eigen werken van de student, aangevuld met afbeeldingen van en informatie over andere kunstwerken en kunstenaars.

Locatie

Het grootste deel van het werk kan de student thuis uitvoeren. Overleg met de mensen die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van het leerpad gebeurt in Brussel of in een Vlaams Administratief Centrum in een van de provinciehoofdsteden (afhankelijk van de hogeschool waarmee samengewerkt wordt).

Naam en contactgegevens van de begeleider

Tom Janssen - tom.janssen@vlaanderen.be - 0486 24 21 23

Periode

De bachelorproef kan gewoon het verloop volgen van academiejaar '21-'22.
In overleg met een geïnteresseerde promotor kan gekozen worden of de bachelorproef uitgevoerd wordt door 1 of 2 studenten.

Geschatte werkbelasting

De werkbelasting kan afgestemd worden op de opleidingsspecifieke vereisten voor een bachelor- of masterproef.

Opleidingsniveau

Bachelor

Opleiding (gevolgde richting)

Lerarenopleiding secundair onderwijs - plastische opvoeding

Expertise (kennis, ervaring gelinkt aan thema van de thesis)

Geen voorgaande expertise vereist, maar affiniteit met duurzaamheid is nodig om deze opdracht tot een goed einde te brengen. Daarnaast moet de student zich de inhoud van het online leerpad eigen maken, zodat hij eigen werk kan maken dat hierbij aansluit.

Type rijbewijs gevraagd

/

Vereiste talenkennis

Nederlands, Engels

Vervoer en verplaatsingen

Goedgekeurde verplaatsingen in het kader van dataverzameling en overleg worden vergoed.

Overige

Het online leerpad wordt na voltooiing uitgerold over alle Vlaamse lerarenopleidingen. De eigen materialen die door de student ontwikkeld worden, zullen op die manier gedurende minstens een aantal jaren zichtbaar zijn voor een breed publiek. De student levert op deze manier een wezenlijke bijdrage aan het verduurzamen van de lerarenopleidingen in Vlaanderen.