Kritieke grondstoffen voor Europa

Auteurs: OVAM en Professor Ingrid Molderez (KU Leuven)

Keywords: vraag en aanbod, marktwerking, grondstoffenschaarste, geostrategie

Versie : 1.1 (8/12/2015)

Inhoud :


krantenartikel-westen-kwetsbaar-voor-grondstoffenschaarste

Bronnen

De Standaard, 30/12/2010

Vragen

1. In de 3de alinea wordt aangegeven dat de algemene verwachting is dat er een sterke groei zal plaatsvinden van de vraag naar strategische materialen (x 20 tegen 2030). 
Stel deze vraagstijging grafisch voor op een Vraag/Aanbod figuur.

2. In de 4de alinea wordt de diversificatiestrategie geschetst die bestaat uit 3 pijlers:

  1. Heropenen van mijnen
  2. Betere recyclage van gebruikte grondstoffen 
  3. Zoeken naar alternatieve materialen

Beschrijf het effect van deze 3 pijlers op de marktwerking. Stel ook grafisch voor op het vraag/aanbod schema.

3. Zoals aangegeven in het artikel is de ontginning van strategische metalen geconcentreerd in landen waarvan gekend is dat de arbeids­ en milieuvoorwaarden niet in overeenstemming zijn met onze Europese normen. Welke impact op de marktwerking zou een verbetering van de milieuperformantie en arbeidsomstandigheden met zich meebrengen?