Projecten Klimaatwijken

In het voorjaar 2020 lanceerden het Departement Omgeving, het Team Vlaams Bouwmeester en het Vlaams Energie en Klimaat Agentschap een projectoproep klimaatwijken aan lokale besturen en publieke opdrachtgevers. Aanleiding voor deze oproep is de koppeling van de energietransitie aan de ruimtelijke opgave van kernversterking en verdichting. Via een “learning by doing”-traject worden concrete reconversieprojecten op schaal van een wijk ondersteund in hun duurzaamheidstransitie.  De projecten integreren diverse renovatie-,klimaat- en duurzaamheidsmaatregelen. Uit de kandidaturen voor de projectoproep werden drie steden gekozen. Voor elk van de drie wijken werd een multidisciplinair onderzoeksteam gezocht met expertise op vlak van ontwerp, energie, participatie, vastgoed en financiering en juridische kennis. 
 

Ruimte voor energie langs de Mechelse Vesten

Een duurzaam wijkontwikkelingsplan voor een warmtenet langs de stadsring, met een aanbod voor de collectieve renovatie van appartementsgebouwen. De stad Mechelen wil de ruimtelijke structuur van de Vesten aangrijpen om een warmtenet uit te bouwen, waarop ook de appartementsgebouwen kunnen aansluiten die langs die Vesten liggen. Het ontwerpend onderzoek moet resulteren in een strategische visie voor dat warmtenet, maar omvat ook de uitwerking van een concreet en operationeel kader om verenigingen van mede-eigenaars te ondersteunen in de collectieve energetische renovatie van appartementsgebouwen.
Dit project zal ondersteund worden door het team Ingenium nv, met in onderaanneming Atelier Horizon bvba, Multiprofessionele architectenvennootschap Bureau Bouwtechniek nv, Levuur cv, Bvba Hilde Derde Advocatenkantoor.
 

Leuvense tuinwijken als hefboom voor stedelijke duurzaamheidstransitie

In interactie met de buurt moet in Leuven een transitievisie opgemaakt te worden voor een collectieve renovatie van tuinwijk Ter Elst, die model kan staan voor de herontwikkeling van heel wat andere tuinwijken met erfgoedwaarde, in Leuven en Vlaanderen. In de ontwikkeling van die visie wordt niet enkel aandacht besteed aan het renovatievraagstuk, maar wordt ook de koppeling gemaakt met nieuwe woon- en opdrachtgeversmodellen, een andere mobiliteit en een klimaatadaptieve inrichting van de ruimte. 
Dit project zal ondersteund worden door Omgeving CVBA, Sweco Belgium bv, Transition Heroes bv, RE-ST Architectenvennootschap bv bvba, SuMa Consulting bv.

Kortrijk – bouwblok Walle: energetische symbiose tussen bedrijfssite en omliggend stadsweefsel.

Een energetische symbiose tussen bedrijfssite en omliggend stadsweefsel. De stad Kortrijk wil voor het bouwblok Walle een herontwikkelingsplan uitwerken voor een zelfvoorzienende en CO2-neutrale wijk, waarbij energie uitgewisseld wordt tussen de bedrijfssite aan de binnenzijde van het bouwblok en het omliggende woonweefsel. Het bouwblok is een van de ‘warmtenetparels’ in een verder uit te bouwen regionaal warmtenet. 
Dit project zal ondersteund worden door DUSS bv, samen met Architectuurplatform Terwecoren Verdickt bv,  VITO nv en onderaannemers 3E, Thuboco bv, Wattson nv, Efficado bv

Overkoepelend leertraject

We zetten ook een overkoepelend leertraject op waarbij de drie gekozen onderzoeksteams in interactie gaan met elkaar en met een kwaliteitskamer met experts, en waarbij bredere leer- en uitwisselingsmomenten georganiseerd worden om de verworven kennis te delen met andere lokale besturen en actoren. De experts zijn Michiel Dehaene, Han Vandevyvere, Linda Boudry, Cedric Depuydt en Erik Wieërs. 

Contacteer ons

Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)
02 553 83 50 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)