Klimaatverandering in Europa

Het Europees Milieuagentschap (EMA) publiceerde op 25 januari 2017 het rapport "Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016" waarin de actuele trends en gevolgen van klimaatverandering in de verschillende Europese regio’ s worden beoordeeld. De waargenomen klimaatveranderingen hebben nu al uiteenlopende gevolgen voor ecosystemen, de economie en de gezondheid en het welzijn van mensen in Europa. Volgens dit rapport zullen betere en effectievere aanpassingsstrategieën, beleidslijnen en maatregelen van cruciaal belang zijn om deze gevolgen te verzachten.

Onderstaande kaart uit het rapport toont de belangrijkste gevolgen van klimaatverandering voor de verschillende biogeografische regio’ s in Europa:

Key_observed_and_projected_CC_Europe_EEA_01-2017.png