Departement Omgeving klimaatneutrale organisatie

Het Departement Omgeving behaalde in 2021 voor het tweede jaar op rij het label label CO2-neutral. Er was zelfs een drastische reductie van onze CO2-uitstoot (-59% t.o.v. de eerste meting in 2018), maar daar zat de pandemie natuurlijk voor iets tussen. De klus is dus nog niet geklaard.

De drastische daling is vooral het gevolg van ons drastisch aangepast verplaatsingsgedrag tijdens de pandemie. Vanaf april 2020 waren er een heel pak minder woon-werkverkeer- en dienstverplaatsingen (zowel met de wagen als met het vliegtuig). En dat komt heel duidelijk tot uiting in onze CO2-voetafdruk. Minder aanwezigheid op kantoor had ook een invloed op onder andere het energieverbruik en onze afvalproductie. 

We verwachten in de toekomst op verschillende vlakken een (gedeeltelijke) terugkeer naar onze normale activiteiten en dus een fors hogere uitstoot. Daarom zullen we de emissies in kaart blijven brengen en zullen we de acties uit het reductieactieplan verder uitvoeren.

De directie besliste eind 2021 alvast het volgende:Label CO2-neutral

  • We brengen de extra CO2-uitstoot van medewerkers door thuiswerk ook in rekening voor onze voetafdruk en compensatie. Dit is niet noodzakelijk voor het behalen van het label en het is dus een vrijwillige uitbreiding van onze scope. CO2logic berekende voor ons dat de gemiddelde extra uitstoot bij thuiswerk nog steeds 4 keer lager is dan de gemiddelde uitstoot bij een verplaatsing naar de standplaats, dus het loont om veel thuis te werken.
  • We slanken het wagenpark verder optimaal af en mikken op 95% volledig elektrische voertuigen tegen 2030. In 2021 kochten we alvast 16 elektrische voertuigen, waarvan de meeste worden ingezet als omgebouwde inspectievoertuigen voor de afdeling Handhaving. Het gaat hierbij om een wagen met een rijbereik van maar liefst ruim 400 km.
  • We hanteren vanaf 01/05/2022 een maximaal klimaatbewust reisbeleid, waarbij het comfort van de reiziger behouden blijft. In principe zullen vliegreizen niet meer kunnen als de verplaatsing in minder dan 8 uur met de trein te bereiken is vanuit Brussel (vroeger was dat 6 uur). Bij vliegreizen kunnen alleen nog Economy tickets gekocht worden (aangezien de reiziger hierbij het minst ruimte inneemt en dus ook het minst CO2 uitstoot). Met de trein reizen mag 1e klasse.
  • We kopen voortaan Vlaamse groene stroom via garanties van oorsprong voor onze eigen gebouwen, en dus is onze eigen groene stroom nu ook van lokale oorsprong. De grote kantoorgebouwen van HFB waarin wij zitten, kopen sinds kort ook Vlaamse Garanties van oorsprong aan.

Daarnaast wil het departement ook lokaal bijdragen aan een betere leefomgeving en klimaatbescherming. Hiertoe investeerde het in 2020 en 2021 in bosuitbreiding op verschillende locaties via het programma Meer Bos voor Vlaanderen, in samenwerking met Bos+ en Natuurpunt.

Het Departement Omgeving wil een voorbeeldrol spelen op vlak van klimaat. Daarom bepaalde het voor zichzelf een ambitieuze maar toch haalbare doelstelling van -50% tegen 2030 (t.o.v. 2015). Deze doelstelling is ambitieuzer en heeft een bredere scope (meer bronnen worden meegerekend) dan het interne Klimaatplan Vlaamse overheid.

Het departement zal zich de komende jaren blijven inspannen om zijn CO2-uitstoot verder te verminderen door na te gaan welke acties uit het reductie-actieplan op welke termijn kunnen worden opgezet en uitgevoerd. Het actieplan wordt periodiek geüpdatet en indien nodig herzien. Elk jaar wordt de uitstoot in kaart gebracht en de evolutie berekend.

Contact

Een opmerking of vraag? Mail naar PBM.omgeving@vlaanderen.be.