Departement Omgeving klimaatneutrale organisatie

Het Departement Omgeving behaalde in 2020 het label CO2-neutral door in te zetten op volgende acties:

  • Het stelde een reductie-actieplan op samen met studiebureau CO2logic. Label CO2-neutral
  • Het startte met de uitvoer van het reductie-actieplan, in eerste instantie op vlak van de grootste uitstoot waar het zelf de meest impact op heeft: het wagenpark.
    • Het stelde een vervoersbehoefteplan op, dat momenteel in uitvoering is.
    • Het slankt zijn wagenpark stelselmatig af en probeert de verplaatsingen met de wagen verder te beperken.
    • In 2019 en 2020 werden 27 volledig elektrische voertuigen aangekocht, ter vervanging van oude wagens. 
  • Het compenseerde de resterende uitstoot via gecertificeerde projecten in het Zuiden (projecten rond agroforestry, waterzuivering en zuinige kookvuurtjes die boskap tegengaan).

Daarnaast wil het departement ook lokaal bijdragen aan een betere leefomgeving en klimaatbescherming. Hiertoe investeert het in 2020 in bosuitbreiding op twee locaties via het programma Meer Bos voor Vlaanderen, dit jaar in samenwerking met Bos+ en Natuurpunt.

Het Departement Omgeving wil een voorbeeldrol spelen op vlak van klimaat. Daarom bepaalde het voor zichzelf een ambitieuze maar toch haalbare doelstelling van -50% tegen 2030 (t.o.v. 2015). Deze doelstelling is ambitieuzer en heeft een bredere scope (meer bronnen worden meegerekend) dan het interne Klimaatplan Vlaamse overheid.

Het departement zal zich de komende jaren blijven inspannen om zijn CO2-uitstoot verder te verminderen door na te gaan welke acties uit het reductie-actieplan op welke termijn kunnen worden opgezet en uitgevoerd. Het actieplan wordt periodiek geüpdatet en indien nodig herzien. Elk jaar wordt de uitstoot in kaart gebracht en de evolutie berekend.

Contact

Een opmerking of vraag? Mail naar PBM.omgeving@vlaanderen.be.