Lucht

Heel wat menselijke activiteiten (zoals industrie, verkeer, verwarming van gebouwen, andere verbrandingsprocessen, op- en overslagactiviteiten, gebruik van oplosmiddelen...) zorgen voor uitstoot van stoffen naar de lucht. Deze stoffen hebben elk een ander effect op het milieu, de gezondheid van mens en dier en de toestand van materialen

Maatregelen en beleid

Indicatoren en monitoring

Bekijk de indicatoren & doelstelling voor luchtkwaliteit

Internationaal beleid

Overzicht van het belangrijkste internationale en Europees beleid rond luchtverontreiniging: LRTAP, thematische strategie luchtverontreiniging...