Uitrol 5G in Vlaanderen

Gsm-operatoren zijn gestart met de uitrol van 5G. Ook 5G-antennes moeten voldoen aan de Vlaamse normen voor elektromagnetische straling. 

In een aantal gemeenten is er een uitrol van 5G light, waarbij 4G-antennes worden omgeschakeld naar 5G. Het gaat om een softwarematige aanpassing: de informatie wordt op een andere manier verpakt maar aan het vermogen en de blootstelling aan de omgeving wijzigt er niets. Mensen worden dus niet plots aan meer straling blootgesteld bij 5G dan bij 4G. De antennes voldoen nog steeds aan de opgelegde norm. 

Sinds juli 2020 kunnen de operatoren met een tijdelijke licentie nieuwe 5G frequenties gebruiken. 

5G antennes kunnen gebruikmaken van 'beamforming'. Daarbij wordt de straling enkel in de richting gestuurd van het toestel dat daarom gevraagd heeft, en niet naar de hele omgeving.

De defnitieve licenties voor 5G worden normaal gezien ten laatste in 2022 geveild door het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT). 

Antennes die gebruikmaken van millimetergolven ('mm waves') worden in Vlaanderen nog niet gebruikt. Europa heeft daarvoor wel al een frequentie voorzien van 26 Ghz. 
Hogere frequenties reiken wel minder ver en geraken niet door bepaalde obstakels zoals bomen of zelfs regen. Daarom zullen er meer antennes nodig zijn om voldoende bereik te bieden. En ook daar geldt dat alle antennes moeten voldoen aan de normen, om effecten op de gezondheid te vermijden. Het blijft belangrijk om het onderzoek rond straling, blootstelling aan de omgeving en de impact op de gezondheid op te volgen. Dit in de tijd en op verschillende locaties om de evolutie ervan in kaart te brengen en het beleid bij te sturen indien nodig. 

 

Contacteer ons

Team Omgeving en gezondheid