Is 5G schadelijk voor de gezondheid?

Moet ik mij zorgen maken over deze nieuwe technologie?

Momenteel is er geen bewijs dat gsm-straling ongezond is als de normen gerespecteerd worden. Deze conclusie blijkt uit rapporten van wetenschappelijke commissies en nationale instellingen over de gezondheidseffecten van elektromagnetische straling. Daarnaast waakt ook het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid over de volksgezondheid. Dat doet ze op 2 manieren: 

 1. Door te controleren of de Vlaamse normen voor elektromagnetische straling niet overschreden worden.

  Die normen zijn een onderdeel van de milieuwetgeving en gelden voor gsm-antennes, radio en tv, radioamateurs, antennes van hulp- en veiligheidsdiensten en defensie. Ook al voor er sprake was van 5G hield het Departement Omgeving strikt in de gaten of de normen gerespecteerd werden. Dat werk wordt verdergezet, ook bij de verdere uitrol van 5G.  
   
 2. Door het wetenschappelijk onderzoek over straling van antennes en gezondheid op te volgen, waaronder ook 5G.

  Tot hiertoe is er geen oorzakelijk verband aangetoond tussen korte en lange blootstelling aan elektromagnetische velden en gezondheid. Het departement blijft zulke onderzoeken voor u opvolgen. 

Waarom vind ik wetenschappelijke artikels die wel mogelijke negatieve gevolgen vermelden van 5G op de gezondheid?

Het is niet evident om uw weg te vinden in alle informatie over 5G en gezondheid. Niet alle onderzoeksresultaten zijn betrouwbaar. Kwalitatief wetenschappelijk onderzoek voldoet aan heel wat criteria, zoals bijvoorbeeld transparantie over gebruikte data, een representatieve onderzoekspopulatie, een controlegroep, herhaalbaarheid van het onderzoek, revisies door voldoende andere wetenschappers, enz. Zo’n onderbouwde selectie maken experten van Sciensano, IMEC en Universiteit Gent in opdracht van het Departement Omgeving voor u, vier keer per jaar. Daarnaast doet Departement Omgeving ook eigen aanvullend onderzoek over 5G.

Lees meer over onderzoek naar straling door Departement Omgeving

Wie controleert of antennes aan de normen voldoen en hoe gebeurt die controle?

Voor bepaalde types zendantennes hebben operatoren een conformiteitsattest nodig voor ze mogen uitzenden. Daarvoor dienen ze een technisch dossier in. Departement Omgeving controleert via een simulatieberekening of de normen niet overschreden worden. Enkel dan krijgt de operator een conformiteitsattest en mag hij beginnen uitzenden. U kunt op een kaart bekijken voor welke zendantennes in Vlaanderen een conformiteitsattest werd afgeleverd.

Ook na ingebruikname van de antenne kan het departement nog metingen uitvoeren ter controle. Als u  binnen een straal van 150 m van een zendantenne woont, kunt u ook zelf een stralingsmeting aanvragen.

Contacteer ons

Team omgeving en gezondheid

5G in een notendop

 • Mobiele communicatietechnologie, opvolger van 4G
 • Sneller en betrouwbaarder mobiel internet
 • Minder vertraging op de verbinding
 • Maakt toepassingen mogelijk als zelfrijdende auto's en virtual reality

Meer weten over wat 5G is, hoe het werkt en waarin het verschilt met 4G? Bekijk het filmpje van Universiteit Vlaanderen: