Roosdaal

Kapelleweide: transformatie parkeerplein en schoolomgeving tot groen publiek parkInitiatiefnemer: gemeente Roosdaal
 


 

Het project

Het project ‘Kapelleweide’ van de gemeente Roosdaal bestaat uit het ontharden van de schoolomgeving rond de basisschool Immaculata Maria-Instituut, net als de speelplaats zelf. Het doel is om een groot aantal parkeerplaatsen voor de kerk te schrappen. Hierdoor wordt de verkeersveiligheid vergroot en wordt de omgeving aantrekkelijker en waterdoorlatend. Hiervoor wordt inspiratie gehaald uit de culturele geschiedenis van de Kapelleweide. 

Kappelleweide

Technische fiche

  • Locatie: Roosdaal 
  • Aanvrager: gemeente Roosdaal 
  • Partners: kerkfabriek Roosdaal, Strategisch project Pajottenland, provincie Vlaams-Brabant, regionaal landschap Pajottenland & Zennevallei, Immaculata Maria-Instituut basisschool 
  • Ontwerpteam: wordt nog aangesteld 
  • Indicatieve oppervlakte ontharding (in m²): 850
  • Geraamde kostprijs  (in €): 165000
  • Subsidiebelofte (in €): 123750