Kapelleveld 2

Waar:Wommelgem

Wat: Inbreiding

Ha: 17

Ligging:

08_Kapelleveld.png

Doelstellingen:

 • Ontwikkelen van het reeds bestemde, maar nog niet ontwikkelde bedrijventerrein (industrieterrein volgens gewestplan)​​​​​​​

Doorlopen procedures:

 • Gemeente Wommelgem: optie 1: opstellen van een verordenend plan (BPA/Gemeentelijk RUP)
 • POM Antwerpen en Px3 development nv: optie 2: opmaak van  een inrichtingsplan i.s.m. de gemeente Wommelgem
 • Oplossing voor ontsluiting is afhankelijk van de globale studie voor het grootschalige bedrijventerrein Wommelgem – Ranst ten noorden van de Q8
 • De Vlaamse Regering besliste op 17 juli 2015 over verschillende projecten in deze zone.

Reeds ondernomen acties:

 • De globale studie rond Wommelgem – Ranst zal uitspraken doen over de mogelijkheid van ontwikkeling & ontsluiting van het geplande bedrijventerrein Wommelgem – Ranst, met de daar omliggende bedrijventerreinen

Stand van zaken:

 • Opmaak ontwerp Inrichtingsplan
 • Signaalgebied - betreft huidig industriegebied, dat echter niet meer als bedrijventerrein zal worden ontwikkeld omwille van de waterproblematiek. De Vlaamse Regering besliste hierover in het kader van de signaalgebieden (reeks 1), en legde de relatie met het planningsproces rond Wommelgem/Ranst. Een visie voor de verdere inrichting is in het kader van het signaalgebied in een werkgroep opgemaakt. Hierover bestaat consensus. Herbestemming is echter maar mogelijk als er zicht is op de effectieve ruimte-inname voor de ontsluiting.
 • Poort Oost – deelproject: signaalgebied Kapelleveld (consensus + vraag gemeente) waarover mee wordt beslist (als zicht is op de effectieve ruimte-inname voor de ontsluiting). Ook de bestaande terreinen (herstructureringen) Hoge Keer, Terstraten en Jacobsveld orden in deze beslissing meegenomen
 • Gekoppeld aan:
  • maakt deel van programma Wommelgem-Ranst