Kan ik mijn binnenmilieu laten onderzoeken?

U kan uw binnenmilieu laten onderzoeken:

Door de overheid

In Vlaanderen

Voor gezondheidsklachten veroorzaakt door binnenmilieuproblemen kan je terecht bij de  medisch milieukundige bij het Lokaal Gezondheidsoverleg van de gemeente waar de woning gelegen is.

Een aanvraag indienen kan enkel onder bepaalde voorwaarden:

  • De bewoners van de woning moeten reeds gezondheidsklachten hebben of een potentieel gezondheidsrisico lopen door de binnenmilieuverontreiniging.
  • Een aanvraag kan enkel ingediend worden door een gemeente-ambtenaar, OCMW, gemeentelijk huisvestingsambtenaar, een arts, verpleegkundige, …Zij moeten gebruik maken van een standaard aanvraagformulier. Het standaard aanvraagformulier kan de bewoner wel zelf afprinten en meenemen naar bijvoorbeeld de huisarts.

Op basis van deze gemotiveerde aanvraag zal de Medisch Milieukundige beslissen of een plaatsbezoek noodzakelijk is.

Meer informatie over deze procedure, een lijst met de regionale medisch milieukundigen & het standaardformulier  vindt u op de website van de Medisch Milieukundigen

In Brussel

Mensen die in Brussel wonen kunnen contact opnemen met het BIM - Brussels Instituut voor Milieubeheer:

Bim - Brussels Instituut voor Milieubeheer 
Dienst Leefmilieu, tel.  +32 (0)2 775 75 75

Zelf laten uitvoeren

Wil u zelf, op eigen kosten, een luchtonderzoek laten uitvoeren? Dan kan u terecht op de website van BELAC, de Belgische accreditatie-instelling. Op die site vindt u de geaccrediteerde laboratoria die luchtonderzoek kunnen uitvoeren.

  • kies links ‘Beproevingslaboratoria (test)
  • kies in het vak Search by product / service ‘Air’, druk op ‘Search)