Kaatsbeek N702

Waar: Genk

Wat: Inbreiding bestaand bedrijventerrein Genk Zuid

Ha: 136

Ligging:

Kaatsbeek - plan ENA project

Doelstellingen:

 • Ecologische verbinding uit gem. ruimtelijk structuurplan
 • Herstructurering en invulling van het bedrijventerrein
 • Realisatie ecologische verbinding (gemeentelijk ruimtelijk structuurplan) en herstructurering en invulling van het bedrijventerrein. Vanuit de ENA werking werd dit stedelijk initiatief onderschreven.
 • In de globale plan-MER ENA werd het belang onderstreept van deze ‘natte verbinding’. “Deze waterloop heeft potentie om doorheen sterk ontwikkeld gebied de corridor te vormen die het stroomopwaarts gelegen boscomplex (bossen van Genk) verbindt met Demervallei. Het plangebied heeft eveneens de potentie om de verbindingsas langs de zuidelijke rand van het industriegebied Genk te versterken.” Vaststelling (aansluitend bij het stedelijk initiatief ) herbestemming ipv bedrijvigheid
 • Voor het zuidelijk gedeelte (onder de N702) wordt beslist dat het niet verder wordt weerhouden voor economische ontwikkeling. De Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, wordt gelast de herbestemming als natuurgebied te koppelen aan één van de geplande planningsprocessen binnen de cluster Genk Zuid.

Doorlopen procedures:

 • Planningsproces voor herbestemming deel industriegebied Genk Zuid opgestart
 • Deel ecologische verbinding gerealiseerd

Stand van zaken:

 • Beslissing hangt samen met afwerking globale plan-MER ENA
  in globale plan-MER ENA werd het Zuidelijk deel van bestaande industriegebied Gent Zuid (Kaatsbeek) het belang onderstreept van ‘natte verbinding’ + potentie verbindingsas versterken: herbestemming en niet langer bedrijvigheid
 • Grotendeels bouwrijp en beschikbaar gemaakt (brochure mei 2015)
 • Grotendeels bouwrijp en beschikbaar gemaakt (brochure mei 2015)