Kaarten leefkwaliteit Vlaanderen

Om een goed en onderbouwd lokaal omgevingsbeleid te kunnen voeren is een solide kennis nodig van de lokale toestand van ruimte, milieu en natuur. Zo vergroot de betrokkenheid van burgers en kan een er een zinvol debat gevoerd worden. De beschikbaarheid van lokale informatie over de leefomgeving biedt dan ook kansen om de bestuurskracht van lokale besturen en de Vlaamse milieuadministratie te versterken en kan lokale overheden helpen hun beleid uit te stippelen, te evalueren en bij te sturen.

De Vlaamse overheid beschikt over heel wat kaartmateriaal over de lokale leefkwaliteit. Leefkwaliteitvlaanderen.be bundelt een selectie kaarten die samen de leefkwaliteit  in heel Vlaanderen in beeld brengen. Het zijn kaarten rond de thema’s luchtkwaliteit, ruimte & groen, geluid, water, straling, licht en mobiliteit, die steeds de meest actuele informatie bieden. Omdat ook kaartmateriaal uit het verleden werd opgenomen, is bovendien de evolutie doorheen de tijd zichtbaar. De website is er voor iedereen die interesse heeft in de toestand van ruimte en milieu en hoe die onze leefkwaliteit beïnvloedt, zowel burgers als lokale overheden.

 

 vlaanderen_0.jpg
Dankzij de kaarten krijg je jouw buurt in beeld.

Met dank aan onze partners:

logosLokaleLeefkwaliteit.jpg