Jouw Green Deal in actie

Nu alles op papier staat, kan het echte werk beginnen. Er is geen vast verloop voor een Green Deal, maar dit is – door de band heen – hoe het gaat.

De Green Deal-stuurgroep

Per Green Deal richten de initiatiefnemers een stuurgroep op. De stuurgroep waakt over de uitvoering van de deal, maakt een jaarlijks voortgangsverslag op en levert een eindrapport af met alle resultaten. 
De stuurgroep is samengesteld uit:

  • de initiatiefnemers en andere (representatieve) deelnemende partijen; 
  • de projectfacilitator;
  • eventueel andere relevante overheidspartijen;
  •  eventueel externe experten.

De stuurgroep spreekt af wie de dagelijkse leiding van de Green Deal op zich neemt. Het is niet noodzakelijk, maar het kan handig zijn om een huishoudelijk reglement of interne richtlijnen te hebben rond de werking van de deal. Een voorbeeld van een sjabloon van een huishoudelijk reglement kan je aanvragen bij het loket (greendeals@vlaanderen.be). 

De deal in uitvoering: enkele voorbeelden

Elke Green Deal is uniek, het is aan de initiatief- en deelnemers om hier zelf vorm aan te geven. Een greep uit de manieren om jouw Green Deal waar te maken:

  • workshops, bijeenkomsten en inspiratiedagen organiseren om deelnemers ervaringen te laten uitwisselen en hen te helpen bij de implementatie van de deal;
  • instrumenten, methodes en tools aanreiken die door de deelnemers kunnen worden gebruikt om bij te leren;
  • (tijdelijke) werkgroepen oprichten om de deelaspecten van je deal uit te werken;
  • lessen en ervaringen uit de verschillende pilootprojecten capteren en synthetiseren, en toegankelijk maken voor de deelnemers (bijv. via een nieuwsbrief, website en/of LinkedIn-groep);
  • knelpunten en belemmeringen inventariseren (door bijv. een onderzoeksgroep) en proberen weg te werken (o.a. via overleg met betrokken overheidsinstanties, bedrijfsfederaties);
  • online basisvorming aanbieden voor deelnemers voor wie de materie van je Green Deal nog helemaal nieuw is.
Petra Ronda

Vorig jaar hebben we vier inspiratiedagen georganiseerd. Daar kwamen alle deelnemers samen om te netwerken en te leren over de circulaire economie. Dit jaar plannen we vier actiedagen, waarbij we echt gaan focussen op de pilootprojecten en samenwerkingen.

Petra Ronda – Project Coördinator Vlaamse Confederatie Bouw - Green Deal Circulair bouwen

Later toetreden: het kan

Het is niet omdat een Green Deal gestart is dat organisaties niet meer kunnen deelnemen aan een deal. De Green Deal-stuurgroep bepaalt wanneer organisaties bijkomend kunnen toetreden. In het laatste jaar heeft toetreden weinig zin, maar in het eerste jaren moet het nog mogelijk zijn om toe te treden – weliswaar zonder publiek ondertekeningsmoment.

VOLGENDE HOOFDSTUK: METEN IS WETEN: RESULTATEN EVALUEREN


Heb je vragen of opmerkingen, of twijfel je ergens aan? Aarzel niet langer en neem contact op via greendeals@vlaanderen.be of telefonisch op het nummer 02 / 553 11 20

INHOUD GREEN DEAL-GIDS