Je Green Deal-overeenkomst voorbereiden

Geweldig, je deal is goedgekeurd. Samen met je projectfacilitator begin je nu te werken aan de eigenlijke overeenkomst van je Green Deal. Dat gaat van engagementen vastleggen tot extra deelnemers zoeken.

Aan de slag met je projectfacilitator

Per Green Deal wordt door de overheid een geschikte projectfacilitator aangesteld. Deze persoon heeft de volgende taken:

 • onderhandelingen opstarten en aanspreekpunt zijn voor de initiatiefnemers van de Green Deal tijdens de onderhandelingen;
 • (mede)trekker zijn van de Green Deal in naam van de Vlaamse overheid (o.a. contacteren en motiveren van alle partijen die betrokken moeten worden bij de deal);
 • praktisch organiseren van de Green Deal-ondertekening samen met het Green Deal-loket en de initiatiefnemers (waaronder o.a. een publiek pers- en ondertekeningsmoment met alle partners, betrokken overheden en ministers);
 • voortgang van de Green Deal terugkoppelen met het loket en de raad, zeker met betrekking tot de mogelijke knelpunten en opportuniteiten van de Green Deal.
StevenVanonckelen

Mijn rol als projectfacilitator bestaat erin om mensen samen te brengen. Zo organiseerden we een grote infomarkt twee maanden na de lancering van onze Green Deal. Er waren heel veel aanwezigen die naar elkaar luisterden en samen plannen maakten voor acties op het terrein.” Steven Vanonckelen - Projectfacilitator - Green Deal Bedrijven en biodiversiteit

Sjabloon voor je overeenkomst

Hoe bouw je een Green Deal-overeenkomst op? Ter ondersteuning van de initiatiefnemers is er een sjabloon gemaakt, met minimaal op te nemen informatie.

Download het docx bestandSjabloon overeenkomst green deal (132 kB)).

De opbouw van een Green Deal ziet er zo uit:

 • Nummer en titel Geen Deal
 • Inleiding
 • Artikel 1. Opsomming van alle deelnemende partijen
 • Artikel 2. Definities en specifieke bepalingen/overwegingen in deze Green Deal
 • Artikel 3. Doel 
 • Artikel 4. Tijdsduur 
 • Artikel 5. Niet-afdwingbaarheid van de Green Deal als inspanningsverbintenis
 • Artikel 6. Opsomming acties en timing ervan (met alle deelnemers/per actie)
 • Artikel 7. Opsomming deelnemers (met alle acties en engagementen/deelnemer)
 • Artikel 8. Stuur- en werkgroepen
 • Artikel 9. Informatie-uitwisseling tussen partijen, openbaarheid en gebruik resultaten 
 • Artikel 10. Evaluatie
 • Artikel 11. Wijzigingen aan de inhoud
 • Artikel 12. In- en uittreding partijen 
 • Artikel 13. Ontbinding van de Green Deal
 • Artikel 14. Overzicht namen met handtekeningen van alle partijen
 • Artikel 15. Datum inwerkingtreding
   

Onderhandel over de concrete details van je overeenkomst

Om de inhoud van de overeenkomst te bepalen en de Green Deal voor te bereiden voor de ondertekening, volgen nu een aantal overlegmomenten met de initiatiefnemers, de projectfacilitator en het Green Deal-loket. Daarnaast kan je ook workshops of een-op-een-vergaderingen organiseren met potentieel geïnteresseerde deelnemers rond hun inbreng in de Green Deal.

Greendeal-09_JefCornelissen

Alle brouwers die de Green Deal ondertekenen, engageren zich voor een duurzamer waterbeleid. Onze brouwerij gaat voor grote investeringen zodat we drastisch water kunnen besparen.

Jef Cornelissen - Zaakvoerder Brouwerij Cornelissen - Green Deal Brouwers

Bereid de toekomstige werking van de deal voor

Het is slim om het in deze fase al over het latere bestuur van je Green Deal te hebben. Bespreek daarom alvast de volgende zaken:

 • wie zou er in de stuurgroep kunnen zitten; 
 • rond welke (sub)thema’s kunnen werkgroepen worden opgezet;
 • hoe kan je omgaan met een verscheidenheid aan deelnemers (bijv. door voorlopers en beginners anders te benaderen);
 • hoe kan vooruitgang worden gemeten en hoe vaak ga je dat doen;
 • op welke manieren kan je kennis delen (bijv. via netwerkbijeenkomsten, werkgroepen, workshops, nieuwsbrieven, online leerplatform, studiedagen, beurzen).
   

Maak een website over je Green Deal

Om het bereik van je Green Deal te vergroten, geef je de deal best al vroeg genoeg een eigen website. Je kan zelf een website maken, of het Green Deal-loket vragen om een webpagina aan te maken op www.greendeals.be. Vanaf de ondertekening voorziet het loket op die site sowieso een beknopte pagina met info over de deal. 

Zoek bijkomende deelnemers

Ondertussen is het jouw taak als initiatiefnemer om bijkomende deelnemers warm te maken voor je Green Deal en na te gaan welke acties ze willen indienen. Maak hiervoor een plan op met de initiatiefnemers, waarin je de volgende elementen vastlegt:

 • hoe spreken de initiatiefnemers hun netwerk aan;
 • hoe breng je de Green Deal onder de aandacht;
 • hoe zet je deelnemers aan om goede acties in te dienen;
 • hoe krijg je alle betrokken overheden mee, zodat zij op hun beurt hun agentschap of departement (en bijkomend ook hun kabinet en minister) warm kunnen maken. 
   
Petra Ronda

Ik heb gemerkt dat er binnen onze Green Deal ongelofelijk veel enthousiaste mensen zijn met heel veel kennis, van jong tot oud, over alle bouwactoren heen. En ze zijn allemaal zeer gedreven om circulariteit naar een next level te brengen.

Petra Ronda – Project Coördinator Vlaamse Confederatie Bouw - Green Deal Circulair bouwen

VOLGENDE HOOFDSTUK: HET ONDERTEKENINGSMOMENT


Heb je vragen of opmerkingen, of twijfel je ergens aan? Aarzel niet langer en neem contact op via greendeals@vlaanderen.be of telefonisch op het nummer 02 / 553 11 20

INHOUD GREEN DEAL-GIDS