Jacobsveld

Waar: Wommelgem

Wat: Gedeeltelijke ontwikkeling ten noorden van de E313 ifv de dringende nood van de bestaande bedrijven

Ligging:

30_Jacobsveld_wommelgem_ranst.png

Doelstellingen:

Uitbreiding lokaal bedrijventerrein Jacobsveld

Stand van zaken:

  • Voor dit bestaande bedrijventerrein heeft de gemeente Wommelgem voorstellen uitgewerkt voor herstructurering en een beperkte uitbreiding. De ontsluiting van dit gebied hangt evenwel samen met de ontsluiting van de ganse zone.
  • De Vlaamse Regering besliste op 17 juli 2015 om de verschillende projecten in de zone: Wommelgem/Ranst, waaronder ook Jacobsveld gecoördineerd aan te pakken.
  • Zie verder programma Wommelgem/Ranst