Is het interessant om een CO2-meter te kopen om te controleren of we voldoende ventileren?

CO2 of koolstofdioxide (niet te verwarren met het giftige CO of koolstofmonoxide) wordt uitgeademend door mensen (en dieren), maar komt ook vrij bij bijvoorbeeld de verbranding van gas tijdens het koken op een gasfornuis.

Vooral in ruimtes waar veel mensen samen verblijven, zoals klaslokalen, kantoren of kinderopvangvoorzieningen kan het CO2-gehalte oplopen. Een CO2-meter kan dan een hulp zijn om mensen eraan ter herinneren aandacht te besteden aan ventilatie . In ruimtes waar weinig mensen verblijven zoals de ruimtes in een woning, komt minder CO2 voor waardoor een CO2-meter dan geen hulp meer is om te herinneren aan ventilatie. 

Meestal werken CO2-meters met LED-lampjes in verschillende kleuren die aangeven of de ventilatie goed, matig of slecht is. Er zijn verschillende bedrijven die CO2-meters verkopen. Dit gaat van eenvoudige meters die enkel de CO2 op het ogenblik weergeven, tot meters die de CO2-concentratie weergeven gedurende een tijdsperiode. Gewoon even CO2-meter op het internet opzoeken levert al heel wat leveranciers op.

Voor informatie of materiaal rond ventilatie, een gezonde binnenlucht of andere milieugerelateerde gezondheidsproblemen, kan u altijd terecht bij de Medisch Milieukundigen. Op aanvraag geven zij ook informatiesessies rond deze problematiek.